הצעת חוק לקבלת נתוני תקשורת וקובצי נתונים ממאגר מידע של בעל רישיון בזק
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(מס` 13)(קבלת נתוני תקשורת וקובצי נתונים ממאגר מידע של בעל רישיון בזק), התשס"ו-2006.

הצעת חוק המסדירה את מהות ופרוצדורת ההליך שבו משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת פונה לבעל רשיון בזק (חברות הסלולר לדוגמא) לשם קבלת פרטים.

הצעת החוק הועלתה על מנת לבטא את האיזון הראוי בין הצורך לקבל פרטים על אדם ובין זכותו לפרטיות.


© כל הזכויות שמורות