בית המשפט קבע: דואר אלקטרוני הינו שיחה ולא חפץ
בדיון בנערך אתמול בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפרשת "הסוס הטרויאני", קבע בית המשפט כי הודעת דואר אלקטרוני דינה כשיחה ולא כחפץ.

קביעה זו חשובה במיוחד , משום שעד היום, כאשר המשטרה ביקשה לתפוס הודעת דואר אלקטרוני, היא הוציאה צו חיפוש, הנחתם על ידי שופט בית משפט שלום.

בית המשפט חיווה את דעתו וקבע כי תפיסה שכזו דינה כהאזנת סתר, אשר צריכה להיות מוגשת על ידי קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב לפחות ונחתמת על ידי סגן נשיא בית משפט המחוזי לפחות.

הנאשמים בפרשה סמכו את טענותיהם על פרשת בדיר, שם קבע בית המשפט כי האזנה לתא קולי הינה האזנת סתר ועל פרשת צוברי, שם קבע בית המשפט כי תקשורת בין מחשבים דינה כשיחה.

ב"כ המדינה טען כי על פי סעיף 16 לחוק המחשבים, תפיסת חומר מחשב איננה האזנת סתר וכי הודעת דוא"ל איננה שיחה, אלא חפץ. בנוסף טענה המדינה, כי ספק שירותי האינטרנט הינו צד לשיחה, מכיוון שנתוני הדואר מאוחסנים אצלו ומשכך זו איננה האזנת סתר ברגע שאחד הצדדים לשיחה מוסר את החומר למשטרה.

בית המשפט קבע כי אכן אינטרסים חשובים מתנגשים במקרה זה - הזכות לפרטיות מול צורכי ביטחון וחקירה, אך בבואו לשקול זה מול זה, הוא איננו חושב כי האגירה של הודעות הדוא"ל אצל ספק שירותי האינטרנט מנתקת את השיחה בין המחשבים והמשיל את הדבר לרכב הנוסע מנקודה אחת לשניה ובדרך עוצר לתדלק. לכן פסל בית המשפט את צווי החיפוש וקבע כי לגבי הודעות הדואר האלקטרוני, הן הקיימות והן העתידיות, צריכה המשטרה לקבל צו המתיר האזנת סתר.


© כל הזכויות שמורות