01/02/2007 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
הממשל קיבל ציון 60 בגין אבטחה באינטרנט
הממשל קיבל ציון 60 בגין אבטחה באינטרנט
קבוצת אבטחה של איחוד התעשיינים (CSIA) נתנה לממשל בארצות הברית ציון 60 על מאמצה במלחמה נגד הפשיעה באינטרנט בשנת 2006. לאור הציון הנמוך, קבוצת האבטחה קוראת לקונגרס לחוקק חוק להגנה נרחבת על המידע באינטרנט.

הקבוצה שמייצגת ממציאים בתחום אבטחת המידע באינטרנט נתנה את הציון הנמוך על בסיס שלושה פרמטרים בהם בחנה את התנהלות הממשל: 1. אבטחת מידע רגיש; 2. תשתית לאבטחת מידע והעברתו באופן אמין; 3. אבטחת מידע השייך לרשויות הממשל השונות.

בין יתר הכשלים שהקבוצה חשפה בהתנהלות הממשל העלתה הקבוצה את הפרשה בה נגנבו פרטי זהותם של 26.5 יוצאי הצבא האמריקאי . הקבוצה ציינה כי פרשיית יוצאי הצבא הינה הפרשייה שזכתה לתהודה הגדולה ביותר, ברם היא אינה המקרה היחידי שבו רשויות הממשל איבדו מידע רגיש.

הצעת החוק להגנת המידע שהקבוצה מבקשת מהקונגרס להעביר תחייב את הרשות או החברה שממנה המידע נגנב להודיע לציבור הרלבנטי שפרטי זהותו נגנבו. כמו כן, הצעת החוק תקבע סטנדרטים אשר יחייבו את רשויות השלטון וחברות פרטיות לעמוד בסטנדרטים של אבטחה.© כל הזכויות שמורות