ישראל מובילה עם שיעור הספאם הגבוה ביותר בעולם
דו"ח חדש של MessageLabs שהתפרסם השבוע, מסכם את המגמות בתחום אבטחת המידע וההתפתחויות בתחום בשנה החולפת. הדו"ח גם מספק תובנות לגבי איומי המפתח ונושאי אבטחת המידע המרכזיים הצפויים ב- 2007.

לפי MessageLabs בישראל השיעור הממוצע השנתי הגבוה ביותר של דואר זבל ב- 2006- 75.2 אחוזים, מיקום בו היו ארה"ב וקנדה יחדיו ב- 2005.

הצעת חוק שיזם משרד התקשורת , מבקשת לאמץ את המודל הנהוג באיחוד האירופי לפיו הפצת פרסומת באמצעות פקס, SMS, מערכת חיוג אוטומטיות ודואר אלקטרוני, תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מפורש מהנמען.

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולועדת המדע, שדנה בתיקון לחוק התקשורת בנושא הגבלת הפצת דואר זבל ברשתות תקשורת, מציעה כי יקבע מנגנון למתן פיצוי לצרכנים, ללא צורך בהוכחת נזקים, לצורך אכיפת החוק נגד "`דואר זבל".

את הצעת החוק למיגור דואר זבל, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס"ה 2005 ניתן לראות על ידי לחיצה על הקישור כאן .

הדו"ח של MessageLabs מציין גם כי השיעור הממוצע השנתי של דואר זבל ב- 2006 היה 63.4 אחוזים. מגמה חיובית אחת שזיהתה MessageLabs במהלך 2006 היא כי שיעור הוירוסים נמצא בירידה, אולם שיעור תופעת הפישינג נמצא בעליה קלה.

הודעות דואר אלקטרוניות הקשורות לתרופות היו הודעות דואר הזבל הנפוצות ביותר.

לפי נציבות האיחוד האירופי דואר הזבל ממשיך להטריד את האירופאים ומהווה כ- 50 עד 80 אחוזים! מכל ההודעות הנשלחות לתיבות דואר אלקטרוניות. כשני שליש מכמות זו מגיעה ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי.

לפני כחודש פורסם כי הועדה האירופית דורשת מן המדינות החברות בה להקשיח את הפעולות שנעשות על ידם לאיתור ספאמרים. לטענת הועדה, יישום החקיקה נגד דואר זבל אשר הוצאה על ידי הועדה אפשרה להולנדים להפחית את דואר הזבל ב- 85 אחוזים. הועדה מעוניינת שמדינות נוספות ישיגו תוצאות דומות על ידי "אכיפה יעילה".


© כל הזכויות שמורות