14/12/2006 |  Daniel J. J. Solove, Marc Rotenberg, Pa
חוק הגנת הפרטיות ומידע
חוק הגנת הפרטיות ומידע
מחברי הספר ידועים בתחום הגנת הפרטיות. פרופסור דניאל סולוב הוא פרופסור חבר בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ג`ורג וושינגטון.

מרק רוטנברג הוא מנהל המרכז לשמירה על פרטיות המידע האלקטרוני בוושינגטון. מרק מרצה על חוקי הגנת הפרטיות במרכז למשפטים באוניברסיטת ג`ורג וושינגטון ואף העיד בפני הקונגרס האמריקני בסוגיות רבות.

פול שוורץ הוא פרופסור למשפטים בביה"ס למשפטים בברקלי, אוניברסיטת קליפורניה. הוא מומחה בינ"ל בהגנת הפרטיות, זכויות יוצרים וחוקי טלקומוניקציה ומידע.

הספר מכסה את כל הטווח של סוגיית ההגנה על הפרטיות, החל מהחוק למעקב אחר עובדים וכלה בנושאים הקשורים לפרטיות והנדסה גנטית.

הספר סוקר נושאים חשובים כמו פרטיות רפואית והחוק הבינ"ל, כולל הסברים של חוקי מפתח ורגולציה כמו חוק חופש המידע, חוק ההגנה על פרטיות מקוונת של ילדים, הנחיות האיחוד האירופי לגבי הגנה על מידע, חוק ההגנה על פרטיות בתקשורת אלקטרונית ועוד.


© כל הזכויות שמורות