שימוש מותר בסימן מסחר של אחר בפני בית המשפט האירופי
המחלוקת בין רשתות התקשורת האלחוטית O2 ו- 3, הגיעה לבית המשפט האירופי לשם הבהרה.
מרכזה של המחלוקת הוא במודעות שפרסמו על ידי 3 ואשר לטענת O2 מפירים את זכויותיה של O2 בסימן מסחר השייך לה.

אומנם סימן מסחר רשום מוגן מפני שימוש מפר, אולם זכות זו אינה מוחלטת וניתן להשמש בסימן מסחר רשום לצרכי פרסום מתחרה.

פסק הדין המנחה אשר הפך לחקיקה באנגליה, קובע כי מתן אפשרות לעשות שימוש בסימן מסחר של החברה המתחרה לשם השוואה בסחורה ובשירות המתחרה, הינה הכרחית.

לטענת O2, המודעות שפורסמו על ידי 3 ואשר עושות שימוש בבועות לשם השוואת מחירים בין שתי החברות המתחרות, מפרות סימן מסחר השייך לה.

בית המשפט פסק בחודש מרץ השנה לטובת 3. נקבע כי אומנם 3 עשתה שימוש בסימן מסחר השייך ל- O2, אך השימוש עומד בתנאי פרסום הוגן.

כעת ההכרעה בחוקיות פרסום סימן מסחר של חברה מתחרה עומדת לפתחו של בית המשפט האירופי.

מאמר אשר פורסם באתרנו ואשר עוסק בשימוש בסימן מסחר שלא על ידי בעל הסימן.

פסיקה ישראלית לעניין שימוש בסימן מסחר רשום.


© כל הזכויות שמורות