פרוטוקול הכנסת: בחינת הצורך בחקיקה בנושא הטיפול בדואר זבל ותעריפי בזק לגלישה באינטרנט
ביום 4 נובמבר 2003 דנה וועדת המשנה לוועדת המדע והטכנולוגיה לענייני אינטרנט וטכנולוגית המידע בטיפול חקיקתי בדואר זבל.


© כל הזכויות שמורות