08/09/2004 |  דורון אהרון
אמצעים להגבלת משלוח דואר זבל
אמצעים להגבלת משלוח דואר זבל
מסמך שהוכן על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת לקראת ישיבת וועדת המשנה של וועדת המדע והטכנולוגיה לענייני אינטרנט וטכנולוגיות מידע. המסמך הוכן לקראת דיון על חקיקה ישראלית כנגד דואר זבל, שהתקיימה ביום 4 נובמבר 2003.


© כל הזכויות שמורות