תביעה בסך 200,000 ש``ח בגין הפרת זכויות יוצרים
הוגשה תביעה בסך של 200,000 כנגד בעליו של אתר אינטרנט בגין הפרת זכויות יוצרים במאמר ובתמונות.

התובע, צלם מקצועי, פרסם באתר אינטרנט מאמר שכתב הכולל תשע תמונות. להפתעתו, גילה התובע כי המאמר שכתב בצירוף התמונות שצילם הועתקו ופורסמו באתר אחר בלא כל הרשאה מצד התובע.

לטענת התובע חרף פניותיו, לא הוסרו הפרסומים המפרים וזאת גם לאחר שהנתבע השיב לפניות התובע והבטיח להסיר את הפרסומים המפרים.
הנתבע טוען, מצידו, כי מיד לאחר שקיבל לידיו דרישה מטעם התובע, הסיר את הפרסומים המעוולים מאתרו.

התובע אשר חש כי אינו מקבל מענה הולם לפניותיו, הגיש תביעה בסך של 200,000 ש"ח בגין הפרת זכויותיו.

לאחרונה נדונה שאלת היקף זכותו של עובד במאמר שכתב עבור מעבידתו. שאלה מעניינת נוספת בה דן והכריע בית המשפט הינה גובה הפיצוי שינתן במקרה של תביעה בגין הפרת זכות יוצרים ללא הוכחת נזק.


© כל הזכויות שמורות