התביעות של מעריב כנגד דה מרקר קפצו למחוזי
כל התביעות של עיתון מעריב כנגד אתר האינטרנט הכלכלי דה מרקר, על העתקת כתבות והפרת זכויות יוצרים, עשו קפיצה דרמתית מבית משפט השלום לבית משפט המחוזי בתל אביב יפו. הסיבה: תיקון בחוק המאפשר הגשת תביעות בענייני זכויות יוצרים לכל בתי המשפט בישראל. לתיקון בחוק משמעות רבה גם לגולשי אינטרנט פשוטים המבקשים לתבוע.


התביעות של מעריב כנגד דה מרקר קפצו למחוזי 27/12/2003 | דואר חשמלי | גיליון מספר 35 משה הלוי | halemo כל התביעות של עיתון מעריב כנגד אתר האינטרנט הכלכלי דה מרקר, על העתקת כתבות והפרת זכויות יוצרים, עשו קפיצה דרמתית מבית משפט השלום לבית משפט המחוזי בתל אביב יפו. הסיבה: תיקון בחוק המאפשר הגשת תביעות בענייני זכויות יוצרים לכל בתי המשפט בישראל. לתיקון בחוק משמעות רבה גם לגולשי אינטרנט פשוטים המבקשים לתבוע. אתר מעריב http://www.maariv.co.il אתר דה מרקר http://www.themarker.com החלטה משפטית ראשונה על פי תיקון מספר 36 לחוק בתי המשפט הקובע כי תביעות בענייני קניין רוחני, יכולות להיות מוגשות בבית המשפט השלום וגם בבית המשפט המחוזי. לאחר תיקון החקיקה הקיימת, תוקן סעיף 40 בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד 1984, ולאחר פיסקה (3) באותו סעיף, מופיע התיקון הבא: [ציטוט] תביעה בענייני קנין רוחני, הכרוכה בתביעה בעניני קניין רוחני שהיא בסמכות בית המשפט המחוזי לפי פסקה (1), אף אם סכום התביעה או שווי נושא התביעה אינו עולה על הסכום כאמור בסעיף 51(א)(2); בפסקה זו, "תביעה בעניני קניין רוחני" – תביעה אזרחית לפי אחד או יותר מהחוקים המפורטים להלן: (4) (א) חוק זכות יוצרים, 1911; (ב) פקודת זכות יוצרים; (ג) פקודת הפטנטים והמדגמים; (ד) חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה-1965; (ה) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967; (ו) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; (ז) חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973; (ח) חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984; (ט) חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999." [סוף ציטוט] עוד בנושא התיקון לחוק: http://halemo.net/edoar/0029/0004.html השופטת יהודית שבח מבית המשפט השלום בתל אביב, העבירה על פי תיקון מספר 36 לחוק בתי המשפט את כל תביעותיו של עיתון מעריב כנגד האתר הכלכלי דה מרקר שהיו בבית משפט השלום, לאיחוד דיון ותיקים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מעריב הגיש תביעות נפרדות כנגד אתר האינטרנט דה מרקר על גניבת כתבות מהמדור הכלכלי של מעריב ופרסומן באתר האינטרנט של דה מרקר תחת הכותרת "סקירת עיתונות". התביעה היא בסכום כולל של מספר מיליוני שקלים חדשים. באי הכוח של עיתון מעריב טענו כי בית משפט השלום משולל סמכות להעביר תביעות לבית המשפט המחוזי. הפירצה נמצאה בתיקון מספר 36 בחוק בתי המשפט. תיקון מספר 36 תיקן את סעיף 40 בחוק בתי המשפט וקבע כי תביעות בנושא קניין רוחני יכולות להיות מוגשות גם בשלום וגם במחוזי בלי קשר לסכום ולסעד הנדרשים. כאמור, השופטת יהודית שבח העבירה ביום 21/12/2003 את כל התביעות של עיתון מעריב כנגד אתר דה מרקר לבית משפט המחוזי בתל אביב על פי התיקון בחוק. זו כנראה ההחלטה הראשונה על פי התיקון החדש לחוק. החלטת בית המשפט המלאה מצורפת. (תיקים א 31973/03, א 22398/03, א 22979/03, א 23267/03, א 24375/03) http://halemo.net/edoar/0035/20031221protocol.htm המשמעויות הסמויות של תיקון מספר 36 לחוק בתי המשפט לתיקון מספר 36 בחוק בתי המשפט, הקובע כי תביעות בענייני קניין רוחני, יכולות להיות מוגשות בבית המשפט השלום וגם בבית המשפט המחוזי, יש משמעויות חשובות לגולשי אינטרנט המבקשים לתבוע גולשים אחרים בנושאים שאינם דווקא הפרת זכויות יוצרים, אלא דווקא תביעות על לשון הרע, הפרת פרטיות, רשלנות ושאר דיני נזיקין. כך, גולש המבקש לתבוע גולש אחר על לשון הרע, יכול להוסיף לכתב התביעה טענה על הפרת זכויות יוצרים, למשל - מתן קישור אסור לכאורה לאתר אחר, שימוש בסמלים ובתמונות ללא רשות, ציטוט טקסט שכתב התובע ועוד תחבולות שהעילה להן היא הפרת זכויות יוצרים. כך, כל עו"ד המבקש להעביר תביעה לבית המשפט המחוזי כאשר היא צריכה להתברר בבית משפט השלום בגלל סכומה הנמוך יחסית (פחות מ 2.5 מליון ש"ח), יכול לעשות זאת על ידי טענת נוספות בהקשר להפרת זכויות יוצרים. כתיבת טענות כאלו בכתב התביעה, תקנה סמכות עניינית לבית המשפט המחוזי, הגם אם בסופו של ההליך הטענה תיפול. הגשת תביעות לבית המשפט המחוזי ולא לבית המשפט השלום קורצת מאוד לעורכי, לאור העומס הרב בערכאה הנמוכה של בית משפט השלום, וההדר והכבוד בהתדיינות עם גלימות מול שופטים בכירים יותר בבית המשפט המחוזי. זמן הטיפול בתביעה גם הוא קצר יותר בבית המשפט המחוזי. ערעור על פסק דין של המחוזי תתקיים תמיד בבית המשפט העליון.
© כל הזכויות שמורות