ק``פ 117/00 (בית משפט השלום ירושלים) סטיב רמבם נ` מרדכי מארק לוי ואח` (סיבוב שני)
בית המשפט המחוזי בירושלים מחק בהסכמת הצדדים את הערעור והורה להחזיר את התיק לדיון בבית משפט קמא. החלטת בית המשפט השלום בירושלים בדבר העדר סמכותו לדון בקובלנה הפרטית תתבטל, לאחר שיוגשו ראיות בדבר הטענה לענין הסמכות. הוסכם כי בית המשפט יתן החלטה חדשה לאור ההודעה ולאור טענות הצדדים.
בית המשפט השלום בירושלים דן שנית בקובלנה הפלילית הפרטית שבה מואשמים הנאשמים בכך שביצעו כנגד הקובל עבירה של הוצאת לשון הרע, לפי סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965.
השופט שמעון פיינברג נתן החלטה חדשה בתיק. לאחר שהוכח כי נאשם מספר 2 הוא אזרח ישראלי החי בארה"ב, הקובלנה עמדה בתנאי הסף לקביעת עבירה לפי חוק העונשין הישראלי.
החלטתו הקודמת של השופט פיינברג ניתנה שנתיים קודם לכן, בחודש מרץ 2002. מאז התפתח הדין הנוגע לרשת האינטרנט ופסקי דין שונים שניתנו בחו"ל, דנו בסוגיה של הסמכות המקומית לגבי פרסומים ברשת האינטרנט.
השופט פיינברג סקר בהחלטתו פסקי דין שנסקרו במאמרים המתמחים בדיני מחשבים ואינטרנט.
השופט פיינברג נתן סקירה קצרה של פסקי דין שניתנו בארה"ב ובאוסטרליה, הקובעים דבר והיפוכו, וקבע כי אינם רלוונטיים לדין בישראל.
כבוד השופט מחק את כתב האישום כנגד נאשם 1 שלא הוכח כי הוא אזרח ישראלי. לגבי נאשם 2 קבע השופט פיינברג כי מכיוון שהוכח לכאורה שהוא אזרח ישראלי, יש להגיש כתב אישום מתוקן המתייחס אליו מפורשות. השופט מחק את כתב האישום כלפי נאשם 2, ונתן ארכה לקובל סטיב רמבם להגיש לבית המשפט קובלנה מתוקנת.
בהמשך הדיון, ניתנה החלטה נוספת הנותנת צו פורמלי המאפשר לקובל לברר את סוגיית אזרחותו הישראלית של נאשם 2, אלון וברמן, מול משרד הפנים.


© כל הזכויות שמורות