18/11/2006 |  Owen Thomas | Business 2.0 Magazine
הדואר האלקטרוני מורד בעבודה
הדואר האלקטרוני מורד בעבודה
מחבר המאמר טוען כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה המצביעה על כך שהשימוש של עובדים ב- Gmail או הוטמייל אינו רק למטרות פרטיות בזמן העבודה.

יותר ויותר עובדים עושים שימוש בשירותי דואר מבוסס רשת (webmail) גם למטרות עבודה. לא רק דואר מבוסס רשת הופך לכלי עבודה יומיומי, ניתן גם לראות יותר עובדים שעושים שימוש בתוכנות העברת מסרים מיידיים.

בין הסיבות שמונה מחבר המאמר למעבר לשימוש בשירותים אלו: תחלופת תוכנות ארגוניות גבוהה מדי, עובדים שהתרגלו לעשות שימוש בתוכנות העברת מסרים מיידיים במהלך לימודיהם או בביתם שמצפים להשתמש בכלים הללו גם במקום העבודה, פשטותן ויעילות השירותים ועוד.

מחבר המאמר מזכיר כי בצורת שימוש כזו נשאלת השאלה איך יכול הארגון לנטר את המידע הנכנס והיוצא מהרשת הארגונית?

עוד על שימוש נכון באימייל במקום העבודה וכן על פתרונות ומערכת כללים שיש להסדיר עם העובד.


 

© כל הזכויות שמורות