16/11/2006 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
מיקרוסופט - תוכנת ההפעלה הפיראטית חסרת ערך
מיקרוסופט - תוכנת ההפעלה הפיראטית חסרת ערך
חברת מיקרוסופט הגיבה לדו"ח שקבע כי ישנם אתרים אשר הפיצו עותקים פיראטיים של תוכנת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט. לטענת מיקרוסופט העותקים הפיראטיים של מערכת ההפעלה החדשה "Vista", יהיו חסרי ערך ולא יפעלו לאורך זמן.

בכדי לסבר את האוזן, העותק הפיראטי מגיע עם מוצר מפתח המאפשר למשתמשים להפעיל את מערכת ההפעלה מבלי לשלם בעבורה. מוצר המפתח הוא מספר סידורי ייחודי הקשור לכל ערכה של מערכת הפעלה.

לאחר התקנת מערכת הפעלה חוקית, מערכת ההפעלה פונה למיקרוסופט כדי לקבל אישורה. מערכות ההפעלה הפיראטיות, עוקפות את דרישת אישורה של מיקרוסופט ומאפשרים לתוכנת ההפעלה לפעול מיידית לאחר התקנתה.

לטענת מיקרוסופט מערכות ההפעלה הפיראטיות לא יחזיקו מעמד לזמן רב. העותק הפיראטי הנסחר בשוק הוא עותק ראשוני ולא גמור של מערכת ההפעלה החדשה וממילא מיקרוסופט מכינה מערכת אבטחה אשר תחסום את מוצר המפתח המאפשר את הפצת התוכנות הפיראטיות.

רק לאחרונה החלה מיקרוסופט במאבק חסר תקדים במפיצי התוכנות הפיראטיות אשר מסבים לה נזק רב. מן הפן השני, בעלי אתרי האינטרנט העוסקים בהפצת התוכנות הלא חוקיות, מסתכנים בעונשים גבוהים .


© כל הזכויות שמורות