המכון להתאמת טכנולוגיית המידע
התפתחות החקיקה בארה"ב בשנים האחרונות העמידה את תעשיית טכנולוגיית המידע בסכנת אי-התאמה לדרישות החוק. אתר האינטרנט של המכון להתאמת טכנולוגיית המידע מספק מידע רב המסייע למקצועני טכנולוגיית המידע לשמור על קו אחד עם התפתחות דיני טכנולוגיית המידע בארה"ב.


© כל הזכויות שמורות