בש``א 0010843/03 (מחוזי ת``א) מיקרוסופט נ` י.א.ד. אלקטרוניקה בע``מ ואח`
תאריך: 07.12.2003
בש"א 10843/03 (תיק עיקרי: ת.א. 1630/03)
בית המשפט המחוזי בתל-אביב
כבוד השופט יהודה זפט
MICROSOFT CORPORATION נ` י.א.ד. אלקטרוניקה בע"מ
 
עובדות:
המבקשת עוסקת בפיתוח יצור ושיווק מוצרי תוכנה למחשבים, בשני דרכים בעיקר. האחת, באמצעות מכירה בערכה הכוללת תוכנות צרובות על אמצעי מדיה בצירוף ספר הדרכה ומדבקת אותנטיות המעידה שהתוכנה אושרה ע"י המבקשת. השנייה, על-ידי התקשרות עם מפיצים מורשים אשר יפיצו את התוכנה בצירוף מדבקת אותנטיות המאשרת שהמבקשת קיבלה את התמורה בעבור התוכנות. המשיבה הינה מפיץ מורשה.
המחלוקת:
המבקשת מצאה שהמשיבה מכרה מדבקות אותנטיות מזוייפות וחלקן מדווחות כגנובות במאגרי המבקשת.
בקשת המבקשת:
שיווק מדבקות מזוייפות או גנובות וכן עצם שיווק מדבקות כמוצר עצמאי פוגעים בזכות היוצרים ובסימן המסחרי של המבקשת ומהווים הטעיית הצרכן והתעשרות שלא כדין. לכן מעוניינת המבקשת בקבלת צווי מניעה מביהמ"ש: שהמשיבה תמנע ממכירת המדבקות כמוצר נפרד, תמנע מיבוא מוצרים של המבקשת שמתעורר חשש לגבי מקוריותם, להמנע מכל פעולה שיכולה לגרום להפרת זכויות היוצרים ו\או סימני המסחר של המבקשת, להמנע מלעשות פעולה כלשהי במוצרים המפרים שאינם מקוריים ולהעבירם אל המבקשת. בנוסף מינה ביהמ"ש תופס נכסים לתפיסת המדבקות.
 
נפסק:
מדבקה מזוייפת מאפשרת שימוש בתוכנה של המבקשת ללא אישורה. על כן זכותה של המבקשת למנוע הפצת המדבקות המזוייפות ואין צורך לדון בשאלה למי שייכת המדבקה המזוייפת.
למדבקה עצמה, אין ערך עצמאי ולכן מי שמחזיק במדבקה גנובה לא יוכל להוכיח שהמבקשת אישרה את התוכנה שבידו ולכן ראוי לא לאפשר לשווק את המדבקות הגנובות.
הרישיונות שמוכרת המבקשת אינם אישיים אבל הם מאפשרים למפיץ העתקה חד פעמית של תוכנה מסויימת למחשב מסויים ולכן לא מדובר במוצר עצמאי שיכול להמכר בפני עצמו.
על כן ניתן צו האוסר מכירת מדבקות גנובות או מזויפות וכן אוסר על מכירת המדבקות כמוצר עצמאי. בנוסף לגבי המדבקות שנתפסו, המדבקות שימצא שאינן גנובות או מזויפות, יוחזרו למשיבה והשאר ישארו בידי המבקשת עד מתן פסק הדין בתיק העיקרי.
 


 

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו                                                                בשא 0010843/03

                                                                                                            בשא 0010842/03

                                                                                                            בשא 0012043/03

                                                                                                            בשא 0010244/03

                                                                                    בתיק עיקרי:     א 001630/03

 

בפני:    כב` השופט יהודה זפט

 

בעניין: MICROSOFT CORPORATION

            ע"י ב"כ עוה"ד פליגר סער                                                           המבקשת

 

                                                            נגד

 

1.               י.א.ד. אלקטרוניקה בע"מ

2.               זילברשטיין יהונתן

3.               ארד יגאל

4.               משולם עתניאל

ע"י ב"כ עוה"ד שפירא עופר וד"ר יובל קרניאל               המשיבים

 

 

החלטה

 

רקע

 

המבקשת חברה המאוגדת במדינת דלאוור שבארה"ב ועוסקת בפיתוח, יצור ושיווק מוצרי תוכנה למחשבים.

 

המבקשת משווקת את התוכנות אותן היא מייצרת בשתי דרכים. האחת נקראת Retail. בשיטה זו מוצרי המבקשת נמכרים בערכה הכוללת את התוכנות הצרובות על אמצעי מדיה בצירוף ספר הדרכה ומדבקת אותנטיות (להלן "מדבקת אותנטיות") המעידה על כך שהתוכנה שבערכה היא אכן תוכנה שנמכרה ואושרה לשימוש על ידי המבקשת. דרך נוספת נקראת OEM, ובה מתקשרת המבקשת עם מפיצים המורשים להפיץ את התוכנה בצירוף מדבקת אותנטיות המעידה על כך שהמבקשת קיבלה אתך התמורה עבור התוכנה אליה מתייחסת מדבקת האותנטיות. בדרך זו, המפיץ מורשה על ידי המבקשת להעתיק את התוכנה לדיסק הקשיח של משתמש הקצה הרוכש ממנו מחושב בכפוף לרכישת מדבקת אותנטיות והדבקתה על המחשב. תנאי רישיון השימוש מפורטים בתוכנה על דיסק המחשב. עם הפעלת המחשב, יכול המשתמש הסופי לקרוא את תנאי הרישיון ורק לאחר שקיבל עליו את ההתחייבויות על פי תנאי הרשון ינתן אישור המבקשת לשימוש בתוכנה (להלן: "אקטיביזציה"). ללא האישור התוכנה לא תפעל.

 

משיבה 1 (להלן : "המשיבה") משמשת כמפיץ מורשה מטעם המבקשת. בבדיקה שערכה בפברואר

שנה זו בחברת אקסלנט, משוה המבקשת שתמשינה מכרה לאקסלנט שיווק בינלאומי ופיתוח בע"מ ולדטה סייף מערכות בשים מדבקות אותנטיות (נספח ח`), אשר נשלחו לבדיקת למעבדה

באירלנד ונמצא כי חלקן מזויפות וחלקן רשומות במאגרי המידע של המבקשת כחלק מקבוצה של

6,000 מדבקות אותנטיות שנגנבו ונספחים ח`- יא`).

 

המבקשת טוענת ששיווק מדבקות המזויפות או גנובות, וכן עצם שיווק מדבקות כמוצר עצמאי ואפילו אינן גנובות או מזוייפות פוגעים בזכות היצרים ובסימן תמסחרי של המבקשת ומהווים

הטעיית הצרכן והתעשרות שלא כדין. מכאן תביעת המבקשת לצווי מניעה קבועים, והבקשה

שבפני בה עתרה המבקשת לצווי מניעת זמניים כדלקמן:

 

א.         צו המורה למשיבים או מי מהם או מי מטעמם, להימנע מעשיית כל פעולת מכירה של

            מדבקות אותנטיות כמוצר נפרד בכל צורח ואופן וכן, להמנע מכל פעולת המהווה השחתה

            ואו שינוי ו/או פגימה ו/או הסרת מדבקת ו/או פתיחת אריזות ו/או הפרדה לחלקים, של

            מוצרי המבקשת, ו/או חיבור של חלקי מוצרי המבקשת באופן שלא נעשה על ידי

            המבקשת עצמה, לצורך שיווקם ו/או מכירתם ו/או הצעתם למכירה, בחלקים ו/או ללא

            מדבקת הרישיון ו/או שלא בשלמותם ו/או להימנע מעשיית שימוש בשמות, בסימנים

            ובסמלים השאפים למבקשת שלא כדין.

 

ב.         צו המורה למשיבים להימנע מכל יבוא של מוצרי המבקשת נשוא בקשה זו או דומים להם, בין אם לכאורה, נחזים כמקוריים, בין אם מזוייפים ובין אם מוצרים שקיים לעניינם ספק .

 

ג.          צו חמורה למשיגים או מי מחם או מי מטעמם להימנע מכל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, שיש בה כדי להפר את זכויות היוצרים (ולרבות הזכות המוסרית) ו/או סימני

            מסחר ו/או סימני סחורות של התובעת במוצריה, לרבות תוכנות מיקרוסופט, המוצרים

            הנוספים, המשחקים, הרשיונות, מדבקות האותנטיות, ספרי ההדרכה המקוריים של

            מוצרי התובעת, המפורטים בנספחי בקשה זו להלן, על כל גירסאותיהם ומהדורותיהם,

            לרבות כל גירסה ומהדורה שלהם שתפותח ו/או תופץ בעתיד וכן, תוכנות מיקרוסופט,

            מוצרים נוספים ומשחקים אחרים אשר זכות היוצרים בהן נתונה לתובעת, על כל

            גרסאותיהם ומהדורותיהם, לרבות כל גירסה ומהדורה שלהם שתפותח ו/או תפוץ על ידי

            התובעת ו/או ברשיון מטעמה בעתיד. בכלל זאת, להימנע מלהדפיס ו/או להעתיק ו/או

            לצלם ו/או לשכפל ו/או לשווק ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לחלק, שלא כדין,

            מוצרים מפרים ו/או רשיונות מפרים ו/או חלקים מהם כמוגדר בבקשה זו, ו/או מוצרים

            מפרים נוספים כמוגדר להלן.

 

ד.         צו המורה למשיבים או מי מהם או מי מטעמם, להימנע מלמסור ו/או להעביר ו/או

            להעלים ו/או להשמיד ו/או למחוק מוצרים מפרים, אשר אינם מקוריים ו/או שאינם

            מוצר שלם של המבקשת, כלומר, אשר עברו והשחתה ו/או שינוי ו/או פגימה ו/או הסרת

            מדבקה ו/או פתיחת אריזות ו/או הפרדה לחלקים ו/או חיבור מחדש ולהימנע מלמכור

            ו/או להפיץ ו/או לייצא ו/או לשווק ו/או להשכיר ו/או להשאיל ו/או להשתמש באלה בכל

            אופן אחר (להלן: "המוצרים המפרים הנוספים"), וכן להימנע מעשיית כל שימוש

            במוצרים מפרים נוספים כאמור לעיל, אשר קיים החשד כי יובאו ו/או הודפסו ו/או

            הוטבעו ו/או יוצרו ו/או נצרבו ו/או שווקו ו/או הוצעו למכירה תוך פגיעה במוניטין

            המבקשת ו/או בזוכיות היוצרים ו/או זכות ההפצה הבלעדית של המבקשת ו/או תוך

            הפרת פקודת סימני מסחר ו/או תוך גרימת גניבת עין ו/או הפרת חוק הגנת הצרכן ו/או

            שימוש בתיאור מסחרי כוזב ו/או הפרת חוק עוולות מסחריות.

 

ה.         צו חמורה למשיבים לאסוף מוצרים מפרים נוספים כאמור לעיל, הנמצאים ברשותם ו/או

            בידי מי מטעמם ו/או באחסון ברשותם ועשו בידי מי מטעמם ו/או בידי לאותות ו/או

            החכוניות אשר רכשו אותם מהם לשם שיווקם לצרכנים, ואת המוצרים המפירים

            הנוספים אשר יגיעו אליהם לאחר פעולת איסוף המוצרים המפירים, ולהעבירם לידי

            המבקשת .

 

עוד עתרה המבקשת (בש"א 10842/03) למנות תופס נכסים שיכנס לחצרה של המשיבה, ברח` הלח"י 25 בבני ברק, ויתפוס את הנכסים המפורטים בבקשה.

ביום 1.6.03 נעתרתי לבקשה ומיניתי את עו"ד ניר קלדרון כתופס נכסים.

 

ביום 9.6.03 הפקיד תופס הנכסים בבית המשפט מעטפה הכוללת חומר שנתפס אצל המשיבה שלגביו נגיען כי הוא חומר חסוי, וביום 12.6.03 הגיש תופס הנכסים דין וחשבון על פעולתו.

 

טענות המבקשת

 

א.         לטענת המבקשת, המשיבים עושים שימוש במדבקות אותנטיות מזויפות ו/או גנובות

            ובכך מפרים את זכות היוצרים שלה ועושים עושר ולא במשפט.

 

ב.         עוד טוענת המבקשת, כי יש לה זכות יוצרים במכלול המרכיבים הנמכרים על ידה כאשר

            היא מוכרת תוכנה מתוצרתה, שימוש במדבקת האותנטיות בנפרד מהתוכנה מהווה

            שימוש בחלק מהיצירה בלבד והוא בבחינת הפרת זכות יוצרים.

 

טענות המשיבה

 

א.         לטענת המשיבה, המבקשת ידעה על ההפרות הנטענות כבר בפברואר 2003, לפיכך,

            השתהתה בהגשת הבקשה לצווי מניעה זמניים .

 

ב.         לגרסת המשיבה, הסכמי המבקשת עם המפיצים השונים ובהם המשיבה שונים מאלה

            שיש למבקשת עם המשתמש הסופי, על פי הסכמים אלה, מתירה המבקשת למפיצים

            להתקין את התוכנה על גבי דיסק קשיח של מחשב חדש באמצעות העתקה מדיסק

            מאסטר. מספר ההעתקות שרשאי המפיץ לבצע תלוי במספר מדבקות האותנטיות אותן

            הוא רוכש מהמבקשת. ועוד, מפיץ המתקשר ישירות עם המבקשת, רשאי למכור למפיצי

            משנה את ההרשאה להתקין תוכנות של המבקשת על הדיסק הקשיח של מחשב חדש

            בכפוף למדבקות האותנטיות המצויות בידם.

 

ג.          לטענת המשיבה, מדבקת האותנטיות היא מעין שטר למוכ"ז המעיד כי המחזיק בה רכש

            מהמבקשת תוכנה וכי שילם את תמורתה למבקשת, מדבקה האותנטיות אינה כוללת שם

            קונקרטי והיא ניתנה לטיהור לאחר שהמבקשת קיבלה את תמורתה. למבקשת אין זכות

            למנוע את העברת מדבקת האותנטיות גם אם בהסכם ההתקשרות עם המשתמש הסופי

            (Eula) קיים תנאי האוסר על הפרדת מדבקת האותנטיות משאר רכיבי התוכנה, שכן

            תנאי זה מחייב את המתקשר בחוות ולא את המחזיק במדבקת האותנטיות.

 

ד.         המבקשת עצמה מוכרת למפיצים מדבקות אותנטיות ומזכה אותם בעד החזרת מדבקות

            אותנטיות, כאשר התקנת התוכנות נעשית מתוך דיסק מאסטר המצוי בידי המפיץ. מכאן,

            שאין כל מניעה לסחור במדבקות האותנטיות.

 

ה.         המשיבה מכרה את מדבקות האותנטיות לאקסלנט שיווק בע"מ ולדטה סייף מערכות

            בע"מ הרשאיות להתקין תוכנות וממילא רשאיות היו לרכוש רק מדבקות אותנטיות.

 

ו.          מדבקות האותנטיות, מעידות על הרשיון להשתמש בתוכנה, שניתן למחזיק בהן על ידי

            המבקשת- מדבקות האותנטיות עצמן אינן נושא לזכויות יוצרים.

 

ז.          כדי להשתמש בתוכנה המיוצרת על ידי המבקשת נדרשת כעולת אקטיביזציה. מכאן, שכל

            מדבקת אותנטיות יכולה לשמש רק פעם אחת לצורך אימות האותנטיות של תוכנה

            כלשהי, ולמבקשת לא נגרם כל נזק ממכירת מדבקות האותנטיות על ידי המשיבה, למעט,

            הפגיעה ברצונה של המבקשת למנוע סחר במדבקות אותנטיות באופן שימנע ממנה למכור

            מדבקות אותנטיות במחיר גבוה יותר. לטענת המבקשת, מטעם זה יש לבטל את הוראות

            החוזה שבין המבקשת למשתמש הקצה ככל שייקבע שחוזה זה חל גם על המפיצים

            שהורשו להתקין תוכנות.

 

ח.         המשיבה כופרת בטענת המבקשת לפיה מדבקות האותנטיות שנמצאו ברשותה גנובות.

 

ט.         לעניין מדבקות האותנטיות הנטענות להיות מזויפות, טוענת המשיבה כי לא יכלה לדעת

            שמדבקות אלה מזויפות מאחר ונדרשת מומחיות כדי להבחין בזיוף.

 

י.          עוד טוענת המבקשת, כי מהיות מדבקות האותנטיות נכס נד, חלה על רכישתן על ידי

            המשיבה תקנת השוק לפי סעיף 54 לחוק המכר, תשכ"ח - 1968.

 

עוד העלו המשיבים טענות כנגד דרך ביצוע פעולתו של תופס הנכסים, שלטענתן שיתף בפעולה

שלא כדין אנשים הקשורים במבקשת טורך דינה וחוקר המטפל עבור המבקשת באיתור מפירי

זכויותיה) .

 

דיון

 

את הדיון ראוי לפתוח לשכוח בשאלת מהותה של מדבקת האותנטיות.

התוכנות המפותחות על ידי המבקשת נועדו לשימוש במחשבים בלבד, אין לתכנות שימוש אחר.

השימוש מתאפשר על ידי העתקת התוכנה על Hard disk של המחשב. העתקה כזו יכולה להיעשות

על ידי העתקה מעותק שנמכר בשיטת Retail, או על ידי העתקה מ-Mester שבידי מפיציה

המורשים של המבקשת. רשותם זו של המפיצים מוגבלת למספר הרשיונות עבורם שילמו

למבקשת, כאשר כנגד כל רשיון נמסרות למפיץ מדבקת אותנטיות.

 

את המדבקה על המפיץ להדביק על המחשב הנמכר לצרכן הקצה הרוכש את המחשב,

תפקידה של המדבקה - לשמש ראיה חפצית לכך שהתוכנה הועתקה למחשב ברשות המבקשת.

 

מדברים אלה מתחייב ששיווק מדבקות יוגבל לשיווק המשקף שימוש בתוכנות המבקשת על פי

רשות שניתנה על ידה.

מדבקה מזוייפת נועדת להצגת שימוש בתוכנת המבקשת כשימוש מורשת על ידה, אף שאינו כזה.

וזכות המבקשת למנוע הפצת מדבקות מזוייפות מובנת מאליה, ללא קשר לשאלת הזכות הקניינית במדבקה המזוייפת.

 

אשר למדבקה גנובה, המשיבים טוענים כי המדבקות הינן מעין שטר למוכ"ז העובר במסירה, ועל

כן רכישתו בתום לב בתנאי שוק פתוח מזכה את הרוכש בבעלות נקיה מכח תקנת השוק הקבועה

בסעיף 34 לחוק המכר - תשכ"ח - 1968.

 

טענה זו אינה נראית לי, שכן למדבקה כשלעצמה אין ערך עצמאי בנפרד מזכות השימוש בתוכנה

לה נועדה לשמש כראיה. לפיכך אם המתויק במדבקות הגנובות לא יוכל להוכיח כי המבקשת

מכרה את המדבקות וקיבלת את תמורתן, הקניין הנטען במדבקות חסר ערך ומן הראוי למנוע את

שיווקו.

 

לאור האמור לעיל איני רואה צורך להדרש לשאלה האם תקנת השוק הקבועה בסעיף 34 לחוק

המכר תשכ"ח - 1968 חלה על מכר טובין המפרים זכות יוצרים.

עם זאת אציין כי אפילו סברתי שתקנת השוק חלה גם על מכר טובין המפרים זכות יוצרים, ספק

בעיני אם נסיבות רכישת המדבקות עומדות, בתנאי סעיף 34 לחוק המכר. הפער בין מחיר הרשיון

הנגבה על ידי המבקשת ובין המחיר ששולם עבור המדבקות מחייב פקפוק בתום לבם של

המשיבים. טענת המשיבים לקיימו של שוק משני בו המדבקות נמכרות במחיר נמוך משמעותית

מזה שנקבע על ידי המבקשת עבור רשיון, לא נתמכה בתשתית ראייתית לכאורית משכנעת.

 

מדברים אלו ננזרת גם התשובה לשאלה העיקרית שבמחלוקת בין הצדדים - האם למבקשת זכות

למנוע מכירת מדבקות במוצר עצמאי.

המשיבים מבקשים להסיק מהעובדה שהמבקשת מוכרת למפיציה מדבקות כי המדובר במוצר

עצמאי. מסקנה זו אינה נראית לי.

 

המבקשת מוכרת למפיציה רשיונות ואלי מוצאים את ביטויים במדבקות. הרשיונות אמנם אינם

אישיים, אולם הם מתייחסים לתוכנה מסויימת והם מתירים התקנה על מחשבים חדשים

הנמכרים על ידי ממפיצינו ללקוחות הרוכשים מהם מחשבים. הרשיון מבטא הרשאה להעתקה חד

פעמית של תוכנה מסויימת על גבי Hard disk של מחשב אחד. אין בכך כדי להפוך את המדבקה

למוצר מדף הראוי לשיווק שלא בהקשר לו יועדה המדבקה.

 

על פני הדברים נראית לי כי זכותה של המבקשת למנוע סחר במדבקות כמוצר עצמאי, ולעמוד על

כן שהשימוש במדבקות מנבל למטרה לה יועדו - הצמדת תו הכשר למחשב בו הותקן כדין עותק

של תוכנת המקור שפותחה על ידי התבקשת ואשר ביחס אליה הוצאו המדבקות.

 

אשר למאזן הנוחות: מתן הצו יגביל זמנית את חופש העיסוק של המשיבים, אולם הפגיעה לא

תהיה קשה- המשיבים יוכלו להמשיך בעיסוקיהם אלא שיהיה עליהם להימנע מרכישות ומכירות

שטמון בהן פוטנציאל של פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של המבקשת .

היה והתביעה תדחה, יוכלו המשיבים להיפרע מהמבקשת את מלוא נזקיהם .

 

מאידך, דחיית הבקשה תכביד הכבדה ממשית על יכולתה של המבקשת להגן על זכויות הקניין

הרוחני שלה, כששיעור נזקה לא יהיה ניתן להוכחה.

אני סבור שמאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הצו.

 

המשיבים העלו טענות כנגד אופן ביצוע צו תפיסת הנכסים .

נראה לי שיש ממש בטענותיהם בעניין זה. בא כח המבקשת אמנם לא נכנס למחסן המשיבה, אולם חוקר הפועל מטעם המבקשת באיתור מפירי וכויותיה נלווה אל תופס הנכסים באמתלא כי הוא משמש במאבטח, ובא כח המבקשת היה נוכח בסמוך לזירת הפעולה והיה מעורב בהחלטות

שהתקבלו במהלך ביצוע הפעולה.

 

בית המשפט לא נענה לבקשה למנות כתופס נכסים את בא כח המבקשת, ומינה לתפקיד עו"ד שהוצב כמי שאין לו זיקה למבקשת.

תופס נכסים הממונה על ידי בית המשפט פועל מטוס בית המשפט, ואין לאפשר מצב בו התופס

שמונה יופעל על ידי בא כח המבקשת ויקבל ממנו הוראות והנחיות.

ככל שתופס הנכסים זקוק להוראות או הנחיות, המען האחד אליו עליו לפנות הוא בית המשפט.

אם הוא סבור שללא סיוע של מומחה יתקשה לזהות את הנכסים אותם עליו לתפוס, עליו

להסתייע במומחה שאינו קשור במבקשת, או ליטול מבית המשפט רשות להסתייע במומחה

הקשור במבקשת.

 

הרושם המתקבל הוא שבצייננו לא היתה הקפדה מלאה על עצמאות פעולתו של תופס הנכסים

והפרדה בינו לבין גורמים הקשורים למבקשת.

המסקנה אינה מבקשים המשיבים להסיק מכך היא שיש להשיב את התפוסים למשיבים. מסקנה

כזו אפשרית, אך לא הכרחית.

בענייננו תהיה זו לדעתי תגובה לא מידתית, שכן איני סבור שנגרם למשיבים נזק מאופן ביצוע

תפיסת הנכסים.

נראה לי כי התגובה הראויה בענייננו היא המנעות מהשתת הוצאות תופס הנכסים על המשיבים.

 

לאור האמור לעיל ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לרכוש ו/או למכור מדבקות

אותנטיות גנובות ו/או מזוייפות, וכן אוסר עליהם למכור מדבקות אותנטיות במוצר עצמאי.

 

אשר למדבקות שנתפסו אני מורה כדלקמן:

המדבקות יתועדו על ידי באי כח הצדדים ולאחר מכן ימסרו לידי בא כח המבקשת למשמרת

לצורך בדיקה במעבדות המבקשת.

הבדיקה תושלם בחוד 15 יום ממסירת המדבקות לבא כח המבקשת.

מדבקות שיימצא כי אינו נמנות על המדבקות הגנובות ואינן מזוייפות, תוחזרנה למשיבים סמוך

לאחר הבדיקה.

המדבקות שעל פי הבדיקה תמצאנה גנובות או מזוייפות תשארנה בידי בא כח המבקשת עד למתן

פסק הדין בתיק העיקרי.

 

הוצאות הבקשה, למעט הוצאות ושכר תופס הנכסים, ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 עם, לפי

התוצאות בתיק העיקרי.

הערובות בהן הותנה מתן הצו הארעי תעמודנה בתוקפן להבטחת כל נזק ממתן הצו הזמני.

 

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

ניתנה היום י"ב בכסלו, תשס"ד (7 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                            י. זפט, שופט

 

 

© כל הזכויות שמורות