WWF כשלה בניסיון להשיג את שם המתחם WWF.com
הקרן העולמית לחיי בר (WWF) כשלה בנסיון להשיג את שם המתחם WWF.com. שם המתחם שימש עד עתה כפורום באינטרנט להאבקות מקצוענית.

בהליך גישור שנערך על ידי ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי (WIPO), הוחלט להשאיר את שם המתחם בידי בעליו הנוכחיים, גרגורי ריקס מטקסס.

ריקס רכש את שם המתחם בשנת 2003, ובמשך תקופה השתשמש בו כפורום לדיון על קרבות האבקות שאורגנו על ידי הפדרציה העולמית להאבקות.
לאחרונה השיגה הקרן העולמית לחיי בר הישג משפטי כאשר בית המשפט העליון של אנגליה הורה לפדרציה לשנות או לבטל כל שם מתחם העושה שימוש בשם WWF.com. חרף החלטת בית המשפט, הפדרציה סרבה לבטל את שם המתחם אשר נרכש כדין בידי ריקס, תמורת 10,000 דולר.

לטענת אחד השופטים בארגון הקניין הרוחני הבינלאומי, לקח ל- WWF יותר משלוש שנים כדי ליישם את החלטת בית המשפט העליון ולהשיג את שם המתחם.

לעניין שמות מתחם, באירופה הושעו בעבר 74,000 שמות מתחם בחשד שנרשמו מתוך מטרה בלתי חוקית ובישראל קבע בית המשפט כי ניתן לעקל שם מתחם


© כל הזכויות שמורות