המרכז לקידום זכיינות בישראל
המרכז לקידום זכיינות (ISRAEL FRANCHISE PROMOTION CENTER ) הוא המוסד הציבורי היחיד בישראל, הפועל ברמה הלאומית על מנת לקדם את נושא הזכיינות, לסייע לזכיינים פוטנציאליים, לזכיינים בפועל ולרשתות מזכות. הרקע העיקרי לפעילות המרכז הוא השאיפה לפתח ולהצעיד קדימה את שיטת הזכיינות גם במדינת ישראל, בהתאם למגמה הרווחת בשנים האחרונות ברוב מדינות העולם המערבי, ולסייע תוך כך ליצירת אלפי מקומות עבודה חדשים במשק.


© כל הזכויות שמורות