30/10/2006 |  כבוד השופטת נוגה אוהד
בש 93235/06 (מחוזי ת``א) זלוטובסקי ואח` נ` מדינת ישראל
בש 93235/06 (מחוזי ת``א) זלוטובסקי ואח` נ` מדינת ישראל
תאריך: 30.10.2006
הליך: פ` 40206/05 ב"ש 93235/06
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
בפני כבוד השופטת נוגה אוהד
הצדדים: זלוטובסקי ואח` נ` מדינת ישראל

עובדות:
המבקשים נעצרו בפרשת "הסוס הטרויאני", בחשד לביצוע עבירות על חוק המחשבים, חוק הגנת הפרטיות וחוק האזנות סתר.
לאחר 4 חודשים, שוחררו המבקשים למעצר בית תחת הגבלות וערבויות שונות. בין יתר ההגבלות, נאסרה על המבקשים כל גישה לאינטרנט והחיבור לרשת האינטרנט בביתם נותקה.
המבקשים טוענים לשינוי נסיבות המצדיק את שינוי מגבלת האינטרנט. לטענתם, יש לנהוג בהם כפי שבית המשפט נהג עם נאשם אחר בפרשה אשר שוחרר לביתו ללא מגבלה של גישה לאינטרנט.
 
נקבע:
בית המשפט קבע כי יש לראות בהיתר שניתן לנאשם אחר להשתמש באינטרנט, משום שינוי נסיבות המצדיק עיון חוזר.
בית המשפט הסיר את מגבלת השימוש באינטרנט ואישר למבקשים להשתמש באינטרנט בכפוף לרשות המשטרה להיכנס בכל עת לבתיהם של המבקשים לבדיקת המחשבים.
 
© כל הזכויות שמורות