04/11/2006 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
האם הדואר האלקטרוני מהווה רישום עסקי
האם הדואר האלקטרוני מהווה רישום עסקי
לצערנו, תוכנת ניהול ממסרי דואר אלקטרוני אינה יכולה לקבוע נהלים על דעת עצמה. התוכנה יכולה להטמיע ולאכוף נהלים אשר הוזנו לתוכה על-ידי מפעיליה.

בסופו של דבר, הכלים שהתוכנה מספקת טובים בהתאם לנהלים שהוזנו ובנקודה זו נמצאת החוליה החלשה בארגונים רבים.


© כל הזכויות שמורות