נדחתה בקשה להקפיא את השימוש בשם המתחם של Spamhaus
הסאגה ממשיכה ו-Spamhaus יכולה לנשום לרווחה, לפחות בשלב זה.
בית המשפט דחה את בקשת e360, להורות לאחראית על שמות המתחם להקפיא את השימוש בשם המתחם Spamhaus.com.
כזכור, בספטמבר, 2006, ניתן נגד חברת Spamhaus פסק דין בהיעדר הגנה , במסגרת תביעה אשר הוגשה על ידי חברת הפצת הודעות דואר אלקטרוני e360Insight LLC. במסגרת פסק דין זה, קבע בית המשפט המחוזי באילינוי כי על Spamhaus למחוק את החברה התובעת ממאגר המידע שלה כמפיצת ספאם, ולשלם לה פיצויים בסך 11.7 מיליון דולר. אולם, Spamhaus התעלמה מפסק הדין בטענה כי אין לבית המשפט בארצות הברית סמכות לגביה, מאחר וכתובתה בבריטניה.
כמו כן, בית המשפט באילינוי הוציא מתחת לידיו " הצעת צו " במסגרתו יוקפא השימוש בשם המתחם של אתר הארגון.
בית המשפט דחה , כאמור, את הבקשה להקפיא את השימוש בשם המתחם בנמקו כי האחראית על שמות המתחם והחברה אשר רכשה את שם המתחם אינן צד לתיק וכן לאור זאת שהקפאת השימוש בשם המתחם תפגע בפעילות חוקית המתבצעת באתר.


© כל הזכויות שמורות