המרכז למידע על פרטיות אלקטרונית
המרכז למידע על פרטיות אלקטרונית הוקם בשנת 1994 בוושינגטון למטרות מחקר בתחום זכויות האזרח והגנה על הפרטיות, זכויות יסוד וחופש הביטוי.


© כל הזכויות שמורות