17/09/2006 |  Computerworld Legislation/Regulation New
ה- FTC עצר ארבעה מבצעי משלוח דואר זבל
ה- FTC עצר ארבעה מבצעי משלוח דואר זבל
ועדת המסחר הפדראלית (FTC) החליטה להפסיק ארבעה מבצעים לשליחת דואר זבל שאחד מהם כולל את דואר הזבל "פגישה עם נשים נשואות בודדות".
שני מבצעים נוספים עסקו בשליחת דואר זבל אשר התאחסן במחשב אליו הגיע, השתלט על מערכת הדואר האלקטרוני והשתמש בה למשלוח דואר זבל נוסף.
ה- FTC טען כי דברי הדואר נשלחו בניגוד לחוק וביקש להפסיקם. בית המשפט הפדראלי של מחוז אריזונה ואילינוי אישר את הבקשה.
כמו כן, בית המשפט הקפיא את נכסי חברת Cleverlink ואישר הסכם פשרה לפיו החברה תוותר על 400,000 דולר בגין דואר הזבל שנשלח על ידה.
ה- FTC תבע את החברה בטענה שדואר הזבל שנשלח מטעמה מפר כמעט כל חוק אפשרי העוסק בדואר זבל.
דואר הזבל מטעה, אינו כולל אפשרות להורדה מרשימת התפוצה, אינו כולל את כתובת השולח ולא כלל אזהרה לפיה דבר הדואר כולל תוכנן מיני.


© כל הזכויות שמורות