13/09/2006 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
שליחת דואר זבל אינה עבירה פלילית בניו זילנד
שליחת דואר זבל אינה עבירה פלילית בניו זילנד
ספקי האינטרנט שמחו לשמוע כי הם אינם עומדים להיות הכתובת הראשונה עבור תלונות הגולשים כנגד קבלת דואר זבל.
ועדה שמונתה על ידי הפרלמנט הניו זילנדי המליצה להקים רשות ממשלתית אליה יופנו כל תלונות הציבור. למרות הנטל הכספי, הרי שהרשות תוריד מגבם של ספקי האינטרנט את הנטל הלא ראוי שבטיפול בדואר זבל ותספק לגולשים הנפגעים מענה הולם.
כמו כן, על אף הקריאות שנשמעו מבכירים בממשל ומציבור הגולשים באינטרנט, הועדה המליצה להשאיר את עבירת שליחת דואר הזבל תחת החוק האזרחי ולא להופכה גם לעבירה פלילית.
עם זאת, הועדה המליצה כי את ההחלטה שלא להפוך את שליחת דואר הזבל לעבירה פלילית יש לבחון במועד מאוחר יותר ולראות האם הדין האזרחי יוצר הרתעה מספקת כנגד שולחי דואר הזבל.


© כל הזכויות שמורות