דחיית תובענה ייצוגית נגד מפיץ תוכנות פרסום
בית המשפט הפדראלי המחוזי בצפון אילינוי, ארצות הברית, דחה את התובענה הייצוגית אשר הוגשה נגד חברת Zango המפתחת תוכנות פרסום בטענה כי החברה הפיצה תוכנות ריגול.
בתובענה נטען כי הנתבעת החדירה תוכנות ריגול למחשבי המשתמשים, וזאת ללא הסכמתם, תוך הפרת פרטיות המשתמשים וגרימת נזק למחשביהם.
פסק דין זה בא להוסיף ולתמוך לטענת נציגי חברת Zango כי תוכנות הפרסום שלה אינן מהוות כלל וכלל תוכנות ריגול וכי מודל עסקיה הינו לגיטימי וחוקי.


© כל הזכויות שמורות