קשיים ביישום מערכת הבחירות האלקטרונית
נסיונה של צרפת להוציא לפועל מערכת בחירות אלקטרונית אשר תאפשר לאזרחיה המתגוררים מחוץ לצרפת להצביע בבחירות לנשיאות שיתקיימו בשנת 2007, נתקל בקשיים.
המערכת האלקטרונית נשטפה בקיטונות של ביקורת לפיהן המערכת כלל אינה אמינה ועלולה לפגוע בחשאיות ההצבעה.
בבחירות שנערכו בשנת 2003 מערכת ההצבעה האלקטרונית נוסתה לראשונה והיא הוגבלה אך ורק לאזרחי צרפת המתגוררים בארה"ב. הצעת החוק שאושרה על ידי הפרלמנט מאשרת לכל אזרחי צרפת המתגוררים מחוץ לגבולות המדינה להשתמש במערכת ולהצביע בעזרתה בבחירות שיתקיימו בשנת 2007.
עם זאת, רק שליש מכמות האזרחים הצפויים להצביע בבחירות הביעו נכונות להשתמש במערכת הבחירות האלקטרונית ואחוז קטן אף יותר הסכימו להשתתף בניסוי בדיקת תקינות ואמינות המערכת.
תוצאות המבחן הראו הפרות סודיות וחשאיות ההצבעות ובמקרים ספורים ההצבעה אף נחסמה עבור אותן המדינות שבהם נתגלו ההפרות.
בשלב זה, מנסים לתקן את התקלות שנתגלו במערכת מתוך מטרה לנסות ולהפעילה בבחירות הקרובות.


© כל הזכויות שמורות