21/08/2006 |  Computerworld Legislation/Regulation New
נחשפו כשלים נוספים במערכת הבחירות האלקטרונית
נחשפו כשלים נוספים במערכת הבחירות האלקטרונית
דו"ח שבחן את נכונות תוצאות מערכת הצבעה אלקטרונית שנוסתה בבחירות האחרונות באוהיו, מספק תחמושת נוספת למבקרי מערכות ההצבעה האלקטרוניות.
מועצה שמונתה לבדוק את אמינות המערכת גילתה כי אפילו קבצי הגיבוי שנועדו להוכיח כי ההצבעות נרשמו ותויגו בצורה נכונה, לא היו תקינים.
קרוב ל- 10% מקבצי הגיבוי היו הרוסים, לא חוקיים, חסרים או שהוקלדו מספר דפים במקביל בצורה שהעלתה חשש לאמינותם.
החוק באוהיו דורש כי כל הצבעה תאומת ותגובה בפריט מידע חשאי.
אחד מהעוזרים בקידום מערכת הבחירות האלקטרונית אמר שהוצאת המערכת מהמעבדה וישומה בעולם האמיתי עם מצביעים בשר ודם, מעוררת בעיות חדשות שיצריכו פתרון.
עם זאת הועדה מצאה כי מעז יצא מתוק והצד החיובי שיצא מהשימוש במערכת היה שהמצביעים גילו שמדובר בשיטת הצבעה קלה ונוחה יותר.


© כל הזכויות שמורות