פליטת הפה של AOL ממשיכה לעורר סערה
פליטת הפה של AOL לאחרונה, אשר פרסמה את ההיסטוריה של חיפושי משתמשיה, עשויה לגרום להחיאת ההצעה להתקין חוקים נוקשים בעניין המידע אשר חברות האינטרנט יכולות לאסוף.
לדברי חלק מחברי הקונגרס, הגילוי של AOL בדבר הרגלי חיפוש של מעל 650,000 משתמשיה מוכיח את הצורך בחוקים חדשים ואת החובה לעצור את חברות האינטרנט מלאחסן ללא צורך אבני יסוד של חייהם הפרטיים של האזרחים האמריקאים.
יצוין כי עוד בחודש פברואר 2006, עלתה בקונגרס הצעת חוק להפסקת אחסון מידע של צרכני אינטרנט (Eliminate Warehousing of Consumer Internet Data Act – EWOCID).


© כל הזכויות שמורות