06/08/2006 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
החוק החדש זוכה להתנגדות חריפה
החוק החדש זוכה להתנגדות חריפה
חוק זכויות היוצרים החדש שאושר בשבוע שעבר בצרפת, הכה את התעשיה בתדהמה.
בהתאם לחוק החדש, העונש בגין מעבר על הוראות החוק יכול להגיע עד לכדי שישה חודשי מאסר וקנס של 36,000 דולר.
מיד לאחר יציאת החוק, החלו גולשי אינטרנט פרטיים, ה- BSA (איגוד עסקי של בעלי תוכנות) והמפלגה הסוציאליסטית להביע את התנגדותם החריפה לחוק החדש במתכונתו הנוכחית.
ה- BSA מבקרים את החוק החדש ומסבירים שהקשחת השמירה על זכויות יוצרים באינטרנט רק תערער ותחליש את השמירה הקיימת על זכויות היוצרים. אנשי ה- BSA מלינים על החיוב שהחוק החדש מטיל על מייצרי תוכנות הגנה נגד הפרת זכויות יוצרים, לגלות את טכנולוגית ההגנה שבה עשו שימוש.
בין יתר הטיעונים שנשמעים מצד ה- BSA, נטען כי החוק החדש במתכונתו הנוכחית רק יפגע באמון שהגולשים רוכשים למסחר באמצעות האינטרנט.
המפלגה הסוציאליסטית כבר הודיעה שהיא תפעל להחלפת החוק במידה ותצבור כוח רב יותר בבחירות הבאות.


© כל הזכויות שמורות