החלטת הועדה הסבה ל- ">
הועדה הפדרלית פסקה ש- Rambus היא מונופול בשוק כרטיסי הזכרון
הועדה הפדרלית לסחר של ארה"ב, פסקה שחברת Rambus השתלטה באופן בלתי חוקי על השוק של כרטיסי זכרון מסוג RAM.
החלטת הועדה הסבה ל- Rambus מכה קשה וזאת לאחר שהחברה ניצחה בהתדיינות קודמת מול הועדה בשנת 2004, כאשר שופט מנהלי ביטל את הדרישות בנוגע להגבלים עסקיים שהועדה הטילה על החברה.
קביעת הועדה לפיה החברה פעלה בניגוד לחוקי ההגבלים עסקיים והשתלטה על נתח שוק של כרטיסי זכרון, ניתנה לאחר שהועדה ערערה על החלטת בית המשפט הקודמת.
מטעם החברה נמסר כי הם מאוכזבים מאוד מפסיקת הועדה ובכפוף לגובה הפיצויים שהועדה תדרוש, החברה תשקול פניה לבית המשפט.
בשלב זה, הועדה טרם החליטה כיצד להעניש את החברה על התנהגותה ובטרם תעשה כן, מספר צדדים מעורבים נתבקשו להביע דעתם בדבר גובה הפיצוי הראוי שיש להטיל על החברה.


© כל הזכויות שמורות