מחצית מהתמונות באינטרנט הכוללות ניצול מיני מקורן בארה``ב
קרן המעקב באינטרנט (ה-Internet Watch Foundation) מדווחת כי 50% מהתמונות באינטרנט בהן ניתן לראות ילדים מנוצלים מינית, מקורן בארצות הברית וכי תמונות מסוג זה אינן מוסרות מהאינטרנט גם שנים לאחר הגשת תלונה לגביהן.
לטענת הקרן, הירידה העצומה שהושגה באנגליה בפרסום תמונות הכוללות ניצול מיני של ילדים, הינה כתוצאה ממודעותו המוגברת של הציבור ועליית הדיווח, אשר נובעת מפעולות חסימה על ידי מנועי חיפוש וספקי שירותי אינטרנט וכן מהתמיכה של הממשלה האנגלית ושל המשטרה בעניין זה.
הקרן קוראת לשיתוף פעולה בינלאומי לצורך חקירה, מעקב והסרת אתרי אינטרנט המארחים תמונות בהן מופיעים ילדים אשר מנוצלים מינית.


© כל הזכויות שמורות