מאגר מידע שיכלול את פרטיהם האישיים של נהגים שרשיונם נפסל
כנסת ישראל אישרה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, אשר הוגשה על ידי חבר הכנסת גלעד ארדן. לפי הצעת החוק, משטרת ישראל תנהל מאגר מידע פתוח לעיון הציבור שיכלול את פרטיו האישיים של כל אדם אשר נפסל מלהחזיק רשיון נהיגה. בין הפרטים המפורסמים במאגר המידע - שמו המלא של הנהג ומועד תחילת וסיום תקופת הפסילה.
הפרטים המפורסמים ימחקו ממאגר המידע מיד בתום תקופת הפסילה.


© כל הזכויות שמורות