29/06/2006 |  Computerworld Standards/Legal Issues New
גוגל תגן על שיטת הדירוג בפני בית המשפט
גוגל תגן על שיטת הדירוג בפני בית המשפט
גוגל תנסה לשכנע את שופט בית המשפט המחוזי בצפון קליפורניה, כי יש לדחות את התביעה אשר הוגשה נגדה בגין המתודולוגיה שהיא נוקטת לבמסגרת אינדוקס עמודי אינטרנט, דירוגם והערכתם.
התביעה הוגשה בחודש מרץ 2006 על ידי חברת KinderStart.com, בטענה כי היא סופגת הפסדים כספיים ניכרים לאחר שהאתר צנח באינדקס מנוע החיפוש.
המקרה משקף את ההשפעה חסרת התקדים של מנועי החיפוש באינטרנט וחיוניותם למספר רב של עסקים הזקוקים לדירוג גבוה בתוצאות מנועי החיפוש.


© כל הזכויות שמורות