26/06/2006 |  www.themarker.com
פושעי הפישנג הופכים לווישינג
פושעי הפישנג הופכים לווישינג
עברייניי גניבת המידע עולים מדרגה. כבר לא מספיק לשלוח הודעות דואר אלקטרוני המזמינות נמענים תמימים להיכנס לאתרי אינטרנט מתחזים שכל מטרתם לדלות פרטים אישיים לרבות פרטי בנק וכרטיסי אשראי.
עתה העבריינים שולחים הודעת דואר אלקטרוני הכוללת מספר טלפון לבירורים בלבד. תוכן הדואר האלקטרוני מודיע לנמען כי חשבון הבנק שלו נחסם ועליו להתקשר למספר הטלפון המופיע בהודעה. בצד השני של מספר הטלפון, מענה קולי הדורש מן המתקשר להזין את פרטיו האישיים כדוגמת מספר חשבון הבנק שברשותו.
סוג המתקפה החדש, הנעזר במענה קולי, כבר הספיק לקבל את השם ווישנג (Vishing - Voice Phishing).
עד כה, ההונאה כוונה ללקוחות בנק בסנטה ברבה, אולם קיים חשש כי הווישנג יתפשט לבנקים ולמדינות נוספים.


© כל הזכויות שמורות