מסמך רקע של ה - OECD על דואר זבל
מסמך רקע אשר הוכן על-ידי הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי בגין מפגש פיסגה שיעסוק בסוגיית דואר זבל. במסגרת מפגש זה, יבחנו נציגי הארגון, בין היתר, את היתרונות והחסרונות בין שתי הגישות השונות של ארה"ב והאיחוד האירופי לפתרון הבעיה. ארה"ב בחקיקה טריה מקדמת את הגישה של "אפשרות דחיה" בעוד שהאיחוד האירופי מקדם את הגישה של "אפשרות הזמנה".


© כל הזכויות שמורות