פ` 9322/04 (שלום ת``א) מדינת ישראל נ` ביטון מנחם ואח`
בית המשפט הרשיע עובד במועדון אינטרנט בעבירה של איסור הגרלות והימורים והשית עליו עונש מאסר על תנאי למשך שנתיים וקנס בסך של 8,000 ש"ח.


תאריך: 02.05.2005
הליך: פ`  9322/04
בבית משפט השלום בתל אביב
בפני השופטת רחל גרינברג
 
עובדות:
על פי עובדות האישום, הנאשם 2, עבד במועדון אינטרנט בו התנהלו משחקים אסורים מסוג פירמידה.
במסגרת הסכם טיעון, הודה הנאשם 2 בעבירה של איסור הגרלות והימורים ובתמורה הסכימה התביעה שלא לדרוש מאסר בפועל.
הנאשם 2, סטודנט לתואר הנדסאי, ללא עבר פלילי, ביקש מבית המשפט שלא להרשיעו בדין הפלילי כיוון שהוא מתעד לעבוד בחברת החשמל ויש בהרשעה כדי לפגוע בעתידו.
 
נקבע:
מקרהו של הנאשם 2 אינו מצדיק לחרוג מן הכלל לפיו מי שנמצא עובר עבירה פלילית, יורשע. הנאשם 2 היה מודע לכך שהוא עוסק בעבודה שאינה חוקית, ברם העדיף לעשות כן משיקולים כלכליים. על מנת למגר את תופעת המשחקים האסורים, על העבריינים לתת את הדין. מה גם, שהנאשם 2, לא הביא ראיות לכך שהרשעה תפגע בעתידו.
על הנאשם 2, הושת עונש מאסר על תנאי למשך שנתיים וקנס בסך של 8,000 ש"ח.
 

   

בתי המשפט

פ 009322/04

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

02/05/2005

תאריך:

כב` השופטת רחל גרינברג

בפני:

 

 

 

 

המאשימה

מדינת ישראל

 

רפאלי

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ ג ד

 

הנאשמים

1 . ביטון מנחם – נדון

2 . ביטון תומר – נוכח

 

 

בן-יוסף

ע"י ב"כ עו"ד

 

הכרעת דין

 

הנאשם הודה בביצוע עבירה של איסור הגרלות והימורים לפי סעיף 225 לחוק העונשין. לפי העובדות בהן הודה, עבד במשך שנה במועדון אינטרנט בת"א, בו התנהלו משחקים אסורים מסוג פירמידה.

כתב האישום הוגש נגד נאשם נוסף - נאשם 1, שעבד אף הוא במועדון: ניהל את המקום במשך כחודש, אף נאשם זה הודה, הורשע ונדון.

 

נאשם 2 הודה מסגרת הסדר טעון לפיו התביעה תגביל עצמה לעתירה לעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות , מאסר על תנאי וקנס. כמו כן הוסכם שהנאשם יופנה לפני הרשעתו לשירות המבחן אשר יתבקש לבדוק טענת הנאשם כי הוא מתעתד לעבוד,   לאחר סיום לימודיו, כהנדסאי בחברת החשמל, והרשעתו בדין תפגום או תאיין את תוכניותיו לעתיד.

 

הנאשם יליד 1981, בעל עבר פלילי נקי, לומד לתואר הנדסאי באורט סינגלובסקי. מהאישור שהוגש על ידו עולה כי בשנת הלימודים הקודמת, במקביל ללימודיו עבד במועדון האינטרנט.

 

 

על פי האמור בתסקיר, הנאשם החל את לימודיו לאחר סיום שירותו הצבאי בתקופה בה היה זקוק לדבריו, למסגרת תעסוקתית ולהכנסה. הנאשם ידע כי הפעילות במקום אינה חוקית, אך לא נתן דעתו להשלכות המשפטיות של מעשיו.

 

שירות המבחן מציין את תפקודו הנורמטיבי של הנאשם עד כה ואת הבעת החרטה מצידו, וממליץ לסיים את משפטו בהטלת של"צ ללא הרשעה.

 

באשר לסיכוייו של הנאשם להתקבל לעבודה בחברת החשמל, הנאשם לא המציא כל מסמך התומך בדבריו וטען שחברת החשמל סירבה להנפיק לו מסמך המתייחס לכך.

 

התביעה מתנגדת להמלצה בטענה שלא הובאו נסיבות המצדיקות אי הרשעה, דהיינו, נתונים לפיהם הנאשם יינזק מן ההרשעה מעל למידה הסבירה בנסיבות העניין.

התביעה עומדת מאחורי הצהרתה במסגרת ההסדר, כי אם התסקיר יאשר את טענת הנאשם שסיכויי העסקתו בחברת החשמל יפגעו כתוצאה מן ההרשעה, התביעה תיתן לכך משקל בטיעוניה, אך לדבריה, נתון זה לא הוכח.

 

הסניגור מאידך, עותר לקבלת המלצת שירות המבחן בהדגישו את נתוניו החיוביים של הנאשם.

ההגנה מפנה ל- 3 החלטות שניתנו בבימ"ש השלום לפיהן נאשמים שהועמדו לדין בגין מעשים דומים, לא הורשעו.

 

לאחר ששקלתי את הטענות שהעלו ב"כ הצדדים ואת האמור בהמלצת שירות המבחן, לא שוכנעתי כי יש לחרוג במקרהו של הנאשם מן הכלל שמי שנמצא עובר עבירה פלילית, יורשע. ההגנה לא המציאה כל ראיה לכך שההרשעה תפגע באופן משמעותי בעתידו המקצועי של הנאשם.

יש להדגיש כי הנאשם הוא זה שבחר במקביל ללימודיו לעסוק בעיסוק בלתי חוקי, היה מודע לכך היטב והעדיף במשך שנה תמימה לעבוד במועדון מטעמי נוחות וכדאיות כלכלית.

יודגש, כי בתיקים רבים מסוג זה, הנאשמים הם אנשים צעירים בראשית דרכם, הבוחרים בעבודה במקומות בהם מתנהלים משחקים אסורים מטעמים דומים, ועניינו של הנאשם אינו שונה ממקרים רבים אחרים. על מנת למגר את תופעת המשחקים האסורים, על כל העוסקים בעשייה פלילית זו, לתת את הדין על מעשיהם, ויש לייחד את החריג של אי הרשעה למקרים יוצאי דופן שמקרהו של הנאשם אינו נמנה עמם.

 

לאור כל האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו.

 

ניתנה היום כ"ג בניסן, תשס"ה (2 במאי 2005) במעמד הצדדים.

 

גרינברג רחל, שופטת

 

קלדנית: חגית א.


גזר דין

 

נסיבות העבירה והנאשם פורטו לעיל.

 

נוכח התסקיר החיובי אני סבורה שיש להימנע מהטלת מאסר על הנאשם וניתן לבטא את החומרה ברכיבי ענישה אחרים ובמיוחד בגובה הקנס.

 

על פי שיקולים אלה, אני גוזרת על הנאשם חודשיים מאסר על תנאי שלא יעבור תוך שנתיים עבירה של ניהול וארגון משחקים אסורים לפי הסעיפים 225 ו- 228 לחוק העונשין, וכן קנס בסך 8,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתו.

 

הקנס ישולם ב- 12 שיעורים שווים ורצופים החל מיום 15.05.2005.

 

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

 

ניתן היום כ"ג בניסן, תשס"ה (2 במאי 2005) במעמד הצדדים.

 

גרינברג רחל, שופטת

 

© כל הזכויות שמורות