אודיט - ביקורת חקירתית ופנימית בע``מ
חברת אודיט מתמחה בסיוע וייעוץ לנתבעים או לתובעים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לביצוע מעשי הונאה או בקשר לסכסוכים כספיים שונים. בהתאם לצורך מוגשים ממצאי הביקורת כחוות דעת מומחה. לאנשי החברה מיומנות וניסיון רב במסירת עדויות מומחה במסגרת הליכים משפטיים.


ביקורת חקירתית – מהי?

הביקורת החקירתית עוסקת בניתוח של נתונים חשבונאיים, תוך ביסוס הממצאים על ראיות הנאספות בצורה שיטתית ויכולות להיות קבילות בהליכים משפטיים או בכל מסגרת אחרת של פתרון מחלוקות וסכסוכים כספיים (כגון גישור, פישור ובוררות). המבקר החקירתי משלב ידע בחשבונאות ובביקורת עם כישורים וניסיון בתחום החקירות, התשאול, המשפט הפלילי והאזרחי. הוא מכיר את דיני הראיות ובעל ידע באיסוף ותיעוד נכון של ראיות מבססות לממצאי עבודתו ולחוות דעתו. המבקר החקירתי משתף פעולה עם מומחים בתחומים שונים כגון חוקרים פרטיים, מומחים למחשוב, שמאים, מעריכי שווי וכד`. ניתן להשתמש בממצאי הביקורת החקירתית להגשת תביעה משפטית, לנקיטה באמצעים משמעתיים נגד עובדים ונושאי משרה, להשגת יכולת מיקוח טובה יותר מול חייבים, או להעביר את הממצאים לידי רשויות החקירה לשם קיום חקירה פלילית.

 

תחומי פעילות והתמחות

חברת אודיט מתמחה בסיוע וייעוץ לנתבעים או לתובעים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לביצוע מעשי הונאה או בקשר לסכסוכים כספיים שונים. בהתאם לצורך מוגשים ממצאי הביקורת כחוות דעת מומחה. לאנשי החברה מיומנות וניסיון רב במסירת עדויות מומחה במסגרת הליכים משפטיים.  


חקירת הונאות ומעילות

חשיפה וחקירה של הונאות ומעילות, לרבות הונאות מחשב, הונאות חשבונאיות בדוחות כספיים וכדומה. החקירה כוללת את כימות הנזק, זיהוי מבצעי ההונאה, איתור הנכסים החסרים, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים או לשם העמקת החקירה בידי גורמים רשמיים וכן אפיון המשמעויות האזרחיות והפליליות של ממצאי החקירה.

החקירה כוללת איסוף נתונים וניתוחם, לרבות באמצעות כלים ממוחשבים ותשאול עדים וחשודים. 

 

בין היתר, החברה ביצעה ביקורת חקירתית עבור הנאמן למחזיקי אגרות החוב של חברת קאר אנד גו בע"מ, לאחר מתן צו פירוק לחברה האם של החברה. לאחרונה מונה גיורא הרטוג, שותף ומנהל בחברה, על ידי בית המשפט לחקור את נסיבות הקריסה של חברת קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ.


סיוע במחלוקות וסכסוכים כספיים

לא אחת, במהלך ניהול מחלוקות וסכסוכים בנושאים כספיים וחשבונאיים, נדרש בירור עובדתי של המקרה בידי מומחה, לשם הנחת תשתית ראייתית לטענות אחד הצדדים וכימות הנזק שנגרם לו.חברת אודיט מעניקה סיוע וייעוץ לנתבעים או לתובעים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לסכסוכים כספיים שונים ונותנת חוות דעת מומחה בבית משפט לשם הצגה וביסוס של ממצאי הביקורת החקירתית.

כך לדוגמא, במחלוקות כספיות בין שותפים ניתן לבדוק האם אחד השותפים הוציא כספים ונכסים מתוך העסק או פעל בנכסי העסק לטובתו האישית. בסכסוכים בין מלווים ללווים ניתן לבדוק האם אחד הצדדים הפר את תנאי ההלוואה ולחשב את סכום הקרן והריבית הנכונים. בסכסוכים בין משקיעים למנהלי השקעות ניתן לבדוק האם מנהל התיקים ביצע בתיק פעולות העומדות בניגוד להסכם הניהול, לטובת הלקוח ולחוקי ניירות ערך השונים (כגון חוק ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, חוק השקעות משותפות בנאמנות וכו`). בסכסוכים בהליכי גירושים או ירושות ניתן לאתר העברות כספיות או העברת נכסים שנעשו שלא כדין מתוך הרכוש המשותף לטובת אחד הצדדים.


חשיפת אי סדרים

שיתוף פעולה עם המבקר הפנימי ורואה החשבון החיצוני של התאגיד או עם מפרקים/כונסי נכסים שמונו לתאגיד, לשם סיוע בחשיפה וחקירה של הונאות או אי סדרים של עובדים, הנהלה או גורמים חיצוניים.


שמירת נכסים ותקינות השימוש בהם

ביצוע בדיקות עבור גופים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים הנותנים תקציבים, תמיכה כספית ומענקים, על מנת לוודא שקבלת הכספים והשימוש בהם נעשו באופן נאות ועל פי דין. 

 

בקרת סיכונים

ביצוע סקרי סיכונים בתאגידים, ובכלל זה בדיקת התהליכים ונהלי הבקרה הפנימית הקיימים, לצורך איתור מראש של פרצות וחשיפות למעשי הונאה, אי סדרים וטעויות מהותיות בדיווח הכספי. הסקר כולל גם בחינה של הוראות החוקים החלים על התאגיד (אזרחיים ופליליים) לצורך אבחון החשיפות המשפטיות הקיימות.

מתן פתרונות והצעות לשיפורים נדרשים, לרבות נהלי עבודה, על מנת לצמצם את הסיכונים האמורים והעמקת הבדיקה במוקדים עתירי סיכון לאיתור של אי סדרים, באם קיימים.

 

לדוגמא, החברה מבצעת סקרי סיכונים לגבי חשיפות למעילות והונאות בארגונים וכן לגבי חשיפות להפרת החוקים, התקנות והצווים הקשורים איסור הלבנת הון.

 

נהלים

כתיבת נהלים המסדירים את תהליכי העבודה בגופים שונים, תוך מתן דגש להוראות הרגולטוריות החלות על אותם גופים.

סקירת נהלים קיימים לאיתור מקרים של אי התאמה להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.

 

החברה מתמחה בעיקר בכתיבה ובדיקה של נהלים בגופים הקשורים לשוק ההון.    


בדיקות קדם רכישה

ביצוע בדיקות קדם רכישה  (Due-Diligence) הכוללות אימות של נתונים כספיים והצגת חשיפות משפטיות ואחרות של החברה הנבדקת.

סיוע לגופים העורכים בדיקות קדם רכישה בחקירת נושאים מיוחדים.

 

ביקורת פנימית

מתן שירותי ביקורת פנימית, על פי חוק הביקורת הפנימית, כשירות חיצוני לתאגיד או כסיוע למבקר הפנימי של התאגיד במילוי תפקידו.


ביקורת השקעות

בדיקת תקינות הניהול של תיקי ניירות ערך המנוהלים על ידי מנהלי תיקים או של תיקי השקעות של תאגידים, התאמתם למדיניות ולהנחיות שניתנו על ידי ועדת השקעות או בעלי הנכסים ואיתור פעולות חריגות החשודות שבוצעו שלא לטובת בעלי הנכסים.

 

החברה הינה ספק מוכר של משרד הבטחון, כלולה ברשימת החברות המועסקות ע"י הכונס הרשמי וברשימת החברות המועסקות ע"י רשות החברות הממשלתיות. השותפים כלולים ברשימת המומחים של בתי-המשפט.


צוות ניהול החברה

 

גיורא הרטוג

משמש כמנכ"ל החברה. בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב וכן בעל תואר שני בסוציולוגיה/קרימינולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

בעל ניסיון של יותר משלושים שנה בחקירות. במשך כשש שנים שימש כמנהל מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך, התמחה בניהול חקירות בשוק ההון, ביניהן חקירות כלכליות רחבות היקף בתחום ההונאה החשבונאית בחברות ציבוריות וחקירות רחבות היקף בעבירות תרמית במסחר בניירות ערך.

הנחה וביצע תשאול עדים וחשודים וכן הנחה וליווה את ההליכים המשפטיים במהלך החקירות, תוך מתן עדויות בבית המשפט.

לפני כן שימש בתפקידי פיקוד מגוונים בצה"ל והגיע עד לדרגת סא"ל במצ"ח (משטרה צבאית חוקרת). שימש, בין השאר, כמפקד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות, יחידה האחראית גם על חקירות ההונאה בצה"ל וחקירות בין לאומיות.


יואב מרום

רואה חשבון משנת 1989. בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית, ירושלים.

עבד כחמש עשרה שנים במחלקת החקירות של רשות ניירות ערך, מתוכן כעשר שנים שימש כסגן מנהל המחלקה וכאחראי על הנושאים החשבונאיים המטופלים במחלקה.

התמחה בביצוע ובניהול חקירות כלכליות מורכבות של עבירות לפי חוק ניירות ערך, בתחומי הדיווח הכספי (תשקיפים, דוחות כספיים ומיידיים) וכן עבירות תרמית הקשורות במסחר בניירות ערך. עסק רבות בחקירת הונאות חשבונאיות בחברות ציבוריות, במגוון של סוגי עסקים לרבות מסחר, שירותים, תעשייה, בנייה, ביטוח וכד`. העבודה כללה ליווי של ההליכים המשפטיים, לרבות מתן עדויות מומחה בבית משפט.

לפני הצטרפותו לרשות ניירות ערך, עבד כשלוש שנים כמבקר במשרד רואי חשבון.    

 

טלי רוזן

עורכת דין משנת 1991. בעלת תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב.

עבדה כשלוש עשרה שנים ברשות ניירות ערך, מתוכן כשמונה שנים במחלקת איסוף ומחקר (מודיעין) של הרשות ובחמש השנים האחרונות, שמשה כיועצת המשפטית של מחלקת החקירות ברשות.

בהיותה היועצת המשפטית, היתה אחראית על הפן המשפטי בחקירות שבוצעו על ידי מחלקת החקירות, בהן, בין היתר, חקירות של עבירות הנוגעות להונאות חשבונאיות ועבירות תרמית הקשורות למסחר בניירות ערך.  

תפקידה כלל ליווי וסיוע בנושאים המשפטיים בחקירות ובכלל זה, הכוונת נושאי החקירה, בחינת הראיות שנאספו והעבירות שהן מקימות, ביצוע הליכי מעצר/שחרור בערובה בבית המשפט ועבודה מול פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) במהלך הכנת כתבי אישום.

בנוסף, עסקה בנושאים משפטיים כלליים הקשורים למהלך עבודתה של מחלקת החקירות, כגון כתיבת נהלי עבודה, שותפות בהצעות חוק מטעם רשות ניירות ערך ובקביעת עמדת הרשות בנוגע להצעות חוק הרלוונטיות לעבודתה, ליבון סוגיות משפטיות שונות הקשורות להליכי החקירה מול גופי חקירה נוספים ומול פרקליטות המדינה וכדומה.

 

החברה מעסיקה איש מחשבים המתמחה בתחום חקירות המחשב בכל הנוגע לאיתור הונאות ומעילות.    

© כל הזכויות שמורות