א 5124/02 (שלום קריות) מארכיטקט בע``מ נ` נזיר מג`לי זבידאת
רציו
 
תאריך: 26.01.2006

ת.א. 5124/02

בבית משפט השלום בקריות

כבוד השופטת אילת דגן

מארכיטקט בע"מ נ` נזיר מג`לי זבידאת

 

עובדות:

הוגשה תביעה בגין התקשרות לכאורה בין התובעת לנתבע לביצוע עבודת תכנון ובניית ממשק משתמש וקידום מכירות לאתר האינטרנט.

 

נפסק:

לאור העובדה כי לא מצא בית המשפט ראיה לעצם התקשרות עסקית בין הצדדים בגין פריטים אלה, וכן לא מצא כל ראיה לסכומים שהוסכמו בפרט, קבע בית המשפט כי אין התובעת זכאית לכל סכום בגינם.

לעומת זאת, קיבל בית המשפט את התביעה בחלקה המיוחס להתקנת הסליקה וטרנזקציות באתר ששולמו על ידי התובעת, וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 5,000 ₪.
 


 

   

בתי המשפט

בית משפט השלום קריות

א 005124/02

בפני:

כב` השופטת אילת דגן

תאריך:

26/01/2006

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מארכיטקט בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

מ. נבואני ואח`

התובעת

 

נ ג ד

 

 

נזיר מג`לי זבידאת

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

עזמי עודה

הנתבע

 

פסק דין

 

הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן ללא פירוט וללא הנמקה בדרך הקבועה בסעיף 79 א` לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984.

 

לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהוגש על ידי הצדדים, לא מצאתי כל ראיה להתקשרות בין התובעת לנתבע ולהזמנת עבודות כלשהן זולת אותו הסכם עם חברת מד מדיה, שהתובעת טורחת להדגיש שהוא איננו רלבנטי לתיק זה. התביעה מתבססת על חשבונית בסך 54,905 ₪ המורכבת מרובה מסכומים עבור תכנון ובניית ממשק משתמש וקידום מכירות לאתר האינטרנט. הואיל ואין ראיה לעצם התקשרות עסקית בין הצדדים בגין פריטים אלה (למעט כאמור ההסכם עם מד מדיה) בכלל ואין כל ראיה לסכומים שהוסכמו בפרט, אין התובעת זכאית לכל סכום בגינם.

 

ביחס לסכום המבוקש בגין ממשק לקוחות – צורפה קבלה על רכישת ממשק אך אין כל ראיה על הקשר בין רכישת ממשק זה לנתבע.

 

ביחס לממשק הסליקה הוגשו חשבוניות המתייחסות להתקנת הסליקה וטרנזקציות באתר אלכשאף ששולמו על ידי התובעת, אני מוצאת לחייב את הנתבע בסכום חלקי מהם, בשל הנאתו מהממשק, בסכום משוערך להיום של 5,000 ₪ כולל מע"מ.

 

אשר על כן, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך 5,000 ₪ כולל מע"מ, כנגד המצאת חשבונית/מס כדין לנתבע (או לחברה שבבעלותו) וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

 

 

לאור מהות ההליך המוסכם, כל צד ישא בהוצאותיו וכן אני מורה על פטור ממחצית שנייה של אגרה.

 

ניתן היום כ"ו בטבת, תשס"ו (26 בינואר 2006), בהעדר.

                                                                                                                                      

________________

אילת דגן, שופטת

 

 

קלדנית: מיטל מ.

© כל הזכויות שמורות