ע``ש 2527/99 (מחוזי-ת``א) מנהל הארנונה, עיריית ת``א נ` צרפתי
תאריך: 11.07.2000
בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
שופט: כב` השופטת סירוטה שרה
עש  002527/99
מנהל הארנונה, עירית ת"א-יפו נגד אלבי צרפתי ואח`
 
עובדות:
המשיבה 2 הינה מעצבת רהיטים, חברה באגודת הציירים והפסלים בישראל, המציגה את עיצוביה במוזיאונים בעולם, במגזינים לאומנות ובאתר אינטרנט משלה.   
הדירה הנדונה, מהווה הן מקום עבודתם של המשיבים והן מקום מגוריהם ולכן החליט המערער כי יש לפצל את החיוב בנכס המוחזק ע"י המשיבים לשתי יחידות ארנונה. המשיבים טענו כי יש לחייב את הנכס בתעריף מגורים. אולם המערער טען כי יש למסות על פי השימוש שנעשה בפועל, היינו שימוש המחייב תעריף של "תעשיה ובתי מלאכה".

נפסק:
לאור הנכונות שהיתה למערער ובשים לב לכך שאכן מתבצעת עבודת יצירה במקום ועל כן יש לראות את המקום הן כבית עסק ומלאכה והן כמקום יצירה, וראוי לכן שתשלום הארנונה לבית עסק ומלאכה יחול רק על 78 מ"ר ושאר 100 מ"ר ישמשו כסטודיו והארנונה בגינם תהיה כשל בית מגורים.
© כל הזכויות שמורות