אישה שניהלה יחסים וירטואליים אסורים על גבי האינטרנט חויבה בגט
המדובר בתביעה לגט אשר הוגשה מטעם הבעל בטענה כי אשתו מקיימת יחסים וירטואליים אסורים על גבי רשת האינטרנט.
המסכת העובדתית, כפי שהוצגה על גבי פסק הדין, מתארת חיי נישואין מאושרים אשר נהרסו כליל לאחר שהאשה החלה לגלוש באינטרנט ולנהל מערכות יחסים וירטואליות אשר כדברי בית הדין "הדעת אינה סובלת".
בעקבות מערכות יחסים וירטואליות אלו הגיש הבעל תביעה לקבלת גט מאשתו.
בית הדין הרבני קבע כי מערכות היחסים אותן ניהלה האישה הינן בגדר "עבירה על הדת" ומהווים סטייה חמורה מכללי התנהגות של אישה נשואה.
עם זאת, נקבע כי כיוון שהמעשים נעשו באופן וירטואלי בלבד, הרי שהאישה לא נאסרה על בעלה ולכן אין מניעה הלכתית לנסות ולהשיג שלום בית במידה והצדדים יחפצו בכך. ברם, שלום בית שכזה אפשר שיהא מושג אך ורק בתנאי שהאישה תיגמל לחלוטין מהתמכרותה לאינטרנט.
כמו כן, נקבע כי במידה והבעל יעמוד בתביעתו לקבלת גט, הרי שיש לקבל את תביעתו ולחייב את האישה בגירושין.


© כל הזכויות שמורות