24/04/2006 |  The Register
פסגת דואר אלקטרוני
פסגת דואר אלקטרוני


חברות תוכנה, אבטחה וספקיות שרותי גישה לאינטרנט, נפגשו בשיקגו, ארה"ב, במטרה לקדם את שיתוף הפעולה והטמעת טכנולוגיות אשר נועדו לאפשר אימות דואר אלקטרוני. טכנולוגיות ומתודולוגיות אימות כגון:  Sender ID ו- DomainKeys, נועדו לאפשר לנמען הדואר האלקטרוני לדעת בוודאות מהי זהותו של השולח. באמצעות מערכות שכאלה, ניתן יהיה לפתור אחת ולתמיד את בעיית דואר הזבל ודייג פרטים אישיים למטרות הונאה.

© כל הזכויות שמורות