702,684 שמות מתחם חדשים עם סיומת eu. ב-4 השעות שלאחר פתיחת הרישום לקהל הרחב
החל מיום 07.04.2006, בשעה 11:00 (לפי שעון אירופה), כל אזרח אירופאי יכול לרשום שם מתחם עם סיומת "eu." פנוי על בסיס כל הקודם זוכה. הארגון ללא מטרת רווח אשר נבחר על ידי הוועדה האירופאית על מנת לנהל את רישום שמות המתחם "eu.", ה-Eurid מדווח כי קיבל 702,684 רישומים חדשים במהלך 4 השעות הראשונות לאחר פתיחת שמות המתחם "eu." לקהל הרחב.
מאז הפתיחה הראשונה של "eu." בדצמבר 2005 ועד יום 07.04.2006, רישום שם המתחם "eu." התאפשר למחזיקי זכות קדימה בלבד, כגון בעלי זכות בסימני מסחר.
מיום 07.04.2006, לא נדרשת כל זכות מיוחדת והתהליך לרישום שם מתחם עם סיומת "eu." הינו ככל שם מתחם אחר.


© כל הזכויות שמורות