עובדים מבלים חלק ניכר מזמנם בעבודה בשוטטות באינטרנט לצרכיהם האישיים
סקר שנערך בארה"ב במסגרתו תושאלו 10,000 עובדים שונים, מראה כי העובדים מבלים חלק ניכר מזמנם בעבודה, בשוטטות באינטרנט לצרכים אישיים. למרות שחופש בעבודה עלול לתמרץ את העובדים לתפוקה טובה יותר, אין ספק שצריכים להעשות מאמצים במקומות העבודה להורדת שיעור הגלישה באינטרנט לצרכים אישיים.



© כל הזכויות שמורות