18/04/2006 |  J. Nicholas Hoover
בדיקת הנטרליות של הרשת
בדיקת הנטרליות של הרשת
העובדה כי האינטרנט אינו מוכן לספק תוכניות טלוויזיה, או למצער אינו באיכות השווה לאיכות הכבלים או הלוויין, עורר בין הקונגרס האמריקני, חברות האינטרנט וחברות הטלפון והכבלים, ויכוח בדבר ניטרליות הרשת. כאשר התעשייה מציגה כי ספקי השירותים באינטרנט מספקים את "הסופרנוס" באמצעות שינוי מינורי לכאורה, בפועל הדבר יצריך ממון וזמן בלתי מבוטלים על מנת לפתח תשתית טכנולוגית מתאימה.© כל הזכויות שמורות