א 003120/99 (מחוזי ת``א) סקו סיסטם בע``מ נ` סופרקום בע``מ ואח`
תאריך: 15.03.2006
א 003120/99
בית המשפט המחוזי בתל-אביב
בפני: כבוד השופטת גדות
סקו סיסטם בע"מ נ` סופרקום בע"מ ואח`

מדובר בתביעה בגין הפרת חוזה, גרם הפרת חוזה, הפרת חובת אמון, גזל סוד מסחרי ועשיית עושר ולא במשפט הנובעת משימוש הנתבעות בשיטה להגנה מפני זיופים אשר בבעלות התובעת, בידע סודי ובמידע הקשור אליו.

עובדות:

התובעת טענה כי הנתבעת 2 (חברה בשליטה מלאה של הנתבעת 1) עושה שימוש שלא כדין, בשיטה, בידע הסודי ובמידע, כהגדרתם בהסכם סודיות שנכרת בין התובעת לנתבעת 1.

נפסק:

בית המשפט הכיר כי עניינה של תביעה זו, בעיקרה, היא הטענה להפרת הסכם, במסגרתה נדרש בית המשפט לאחת מן השאלות המרכזיות מהי הגדרת השיטה על פי ההסכם.
בית המשפט מצא שהתובעת לא הוכיחה כי הנתבעות העתיקו את הידע החסוי או חלק ממנו ומשום כך לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש לטענת הפרת ההסכם.
מן הראיות שהוצגו, מצא בית המשפט כי השיטה הטכנולוגית של התובעת, בעת כריתת ההסכם, היתה שיטה ייחודית ליישום מסחרי ומשום כך מדובר בסוד מסחרי.
בית המשפט הגיע למסקנה כי שיטת הנתבעות, דומה דמיון מהותי לשיטת התובעת. כמו כן, בית המשפט הגיע למסקנה כי לנתבעת היתה נגישות לשיטה, למידע ולידע הסודי לרבות שרטוטים של הטכנולוגיה, תוכנות שונות ובינהן תוכנת כיול הטכנולוגיה בגרסת קוד מקור וכן הסברים על שיטת הכיול.
לאור קיומו של דמיון מהותי במידע בו עשו התובעת והנתבעות שימוש, ולאור קיומה של נגישות למידע המוגן כסוד מסחרי, בית המשפט הגיע למסקנה כי מתקיימת החזקה תחת חוק עוולות מסחריות בדבר שימוש במידע סודי אשר הועבר ע"י התובעת לנתבעת 1.
בית המשפט מצא כי הנתבעות ביצעו עוולה של גזל סוד מסחרי כלפי התובעת בהתאם לסעיף 6 לחוק עוולות מסחריות ופסק סעד סטטוטורי ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ש"ח.


© כל הזכויות שמורות