כבוד,סגן,הנשיא,נסים,ממן,בית,המשפט,העליון,בישראל, כבוד סגן הנשיא נסים ממן
בית המשפט העליון בישראל
מדינת ישראל נ` מרדכי להב




בש 001745/05 פח 1026/04 (מחוזי נצרת) מרדכי להב נ` מדינת ישראל
תאריך: 09.11.2005
בש"פ 7995/05
כבוד סגן הנשיא נסים ממן
בית המשפט העליון בישראל
מדינת ישראל נ` מרדכי להב

עובדות:
מדובר בהליך פלילי בו הואשם אדם בגין מעשי סדום ומעשה מגונה בקטינה אשר עדיין לא מלאו לה 14 שנה. בחקירת המשטרה נחשף כי הקשר בין המתלוננת הקטינה והנאשם נוצר במסגרת שיחות מקוונות אשר התבצעו באמצעות תוכנת ה-ICQ. מחשב המתלוננת נתפס ונבדק על ידי מומחה מחשבים. בעקבות כך, נבחנו שיחותיה של המתלוננת באמצעות ICQ, לרבות שיחותיה עם הנאשם. השיחות הרלוונטיות הוגדרו כחומר חקירה על ידי הפרקליטות אשר הועבר לסניגוריו של הנאשם. האחרונים הגישו בקשה לקבל לידיהם את הדיסק השלם, הכולל את כל שיחותיה של המתלוננת הקודמות לאירוע נשוא כתב האישום, במטרה שיוכלו להוכיח כי הקטינה יצרה קשרים דומים באמצעות אינטרנט בעבר ואשר הסתיימו בקיום יחסי מין.

נפסק:
לאחר שהוגשה בקשת הסניגורים לעיין בחומר החקירה ערך בית המשפט המחוזי דיון בבקשה במעמד שני הצדדים ובו השמיע כל צד את טענותיו המשפטיות. לאחר מכן, ערך בית המשפט המחוזי דיון במעמד צד אחד בנוכחות באת–כוח התביעה ואיש המשטרה אשר שימש כחוקר המחשב המשטרתי בפרשה.
בדיון זה הוצגה בפני בית המשפט שיטת החיפוש בה השתמש החוקר עם הזנת מילות חיפוש וכן הוצג החומר שנמצא בחיפוש שנערך במחשב ולא נמסר לסניגוריה. בתום הדיון הראשוני הורה בית המשפט המחוזי לתובעת ולחוקר המשטרה לערוך חיפוש נוסף במחשב תוך הרחבת הקריטריונים לפיהם בוצע החיפוש ולבחון פעם נוספת את מלוא החומר, על מנת למצוא אם קיים בו תיעוד לשיחות נוספות הרלוונטיות לאישום.
בעקבות הנחיית בית המשפט הדפיסה באת-כוח התביעה את כל השיחות שערכה המתלוננת בתוכנת ה-ICQ ואשר תועדו במחשב שנתפס ובדקה שוב אם יש חומר רלוונטי נוסף שראוי להעבירו לסניגוריה.
בית המשפט אף הוא ערך עיון מדוקדק בחומר ובסופו של דבר הורה על מסירת תיעוד של מספר שיחות נוספות, אותן פרט בהחלטתו, לידי הסניגורים. השיחות שלא נמסרו לסניגורים בתום ההליך היו משני סוגים: הסוג הראשון הוא שיחות אותן ערכה המתלוננת עם אנשים אחרים בתקופה שלפני היכרותה עם העורר והסוג השני הוא שיחות שערכה המתלוננת עם אחרים לאחר הארועים המתוארים בכתב האישום ואשר בהן לא הוזכר העורר או דבר מה אחר הקשור לארוע המתואר בכתב האישום.


© כל הזכויות שמורות