21/02/2006 |  השופטת עידית ברקוביץ`
תא 064538/04 (שלום תל-אביב) זרניגר נ` אייס ואח`
תא 064538/04 (שלום תל-אביב) זרניגר נ` אייס ואח`
21/02/2006
בית משפט השלום תל אביב-יפו
בפניכב` השופטת עידית ברקוביץ`
בעניין:רמי זרניגר
התובע

נ ג ד

1. אייס מידע תקשורת ופנאי בע"מ
2. יובל סיגלר
הנתבעים

עובדות:

באתר המופעל על ידי הנתבעים פורסמה כתבה על הידוען ליאור דיין. לכתבה, צורפה תמונה שהועתקה מאתר האינטרנט "Tam". התובע, בעל הזכויות בצילום, התרעם על כך שנעשה שימוש ביצירתו תוך פגיעה בזכותו המוסרית וזאת מבלי שהנתבעים שילמו לתובע תמורה בעד השימוש בצילום.
לטענת הנתבעים, פרסום הצילום נעשה על ידם בתום לב מוחלט, מתוך ידיעה כי בעל זכויות היוצרים בצילום הוא לכל היותר אתר אינטרנט tam.

נפסק:

בית המשפט קבע כי לאור תחום עיסוקה של הנתבעת, המפעילה אתר אינפורמטיבי באינטרנט, חלה עליה חובת זהירות מוגברת להקפיד על דיני הקניין הרוחני.
בנוסף לכך, נקבע כי לא בוססה במסגרת הבאת הראיות הטענה כי הצילום נלקח מאתר tam ולא הוכח קיומו של הסכם המתיר לנתבעים לעשות שימוש בתמונות המתפרסמות באתר tam בלא נטילת רשות ספציפית.
בית המשפט מצא גם כי למרות שהצילום נלקח מאתר tam בו הופיע בלא ציון שם, לטענת הנתבעים, לא היה בכך כדי לפטור את הנתבעים מלאתר את היוצר. הוזכר כי לא כל תמונה שמתפרסמת באתר אינטרנט ואינה נושאת את שם הצלם, משוחררת מזכויות יוצרים ועל הנתבעים מוטלת החובה לערוך ולו בדיקה מינימאלית לאיתור בעל זכויות היוצרים וחובה זו, הופרה.
בית המשפט הגדיר את התנהלותם של הנתבעים כ-"עצימת עיניים", במקרה הטוב, עד כדי חוסר אכפתיות של ממש, באופן השולל את יסוד תום הלב. בית המשפט הזכיר את הפסיקה לפיה אי ידיעת זהות הצלם, איננה מהווה הגנה לשימוש בצילום ללא הרשאה.
למרות טענתם של הנתבעים כי ההפרה נמשכה 20 דקות בלבד, נקבע כי ההפרה עדיין הינה הפרה, אשר איננה מצדיקה פטור מפיצוי.
כמו-כן, בית המשפט לא שוכנע כי הנתבע 2, כמנהל הנתבעת 1, עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי עשה כל שניתן לעשות כדי למלא את חובתו האמורה בדבר מניעת הפרת זכויות יוצרים.
בית המשפט פסק כי הנתבעים ישלמו לתובע, יחד ולחוד, סך של 10,000 ₪ צמוד ונושא ריבית כדין מיום הגשת התביעה (13/10/04) ועד התשלום בפועל. כל צד ישא בהוצאותיו.


© כל הזכויות שמורות