א` 53255/03 (שלום ת``א) סוכנות מכוניות לים התיכון נ` מוטו מדיה בע``מ ואח`
תאריך: 15.11.2005
הליך: א` 53255/03
בפני כבוד השופט טל שחר
סוכנות מכוניות לים התיכון נ` מוטו מדיה בע"מ ואח`

העובדות:
התובעת, יבואנית כלי רכב מסוג פיאט, סבורה כי פרסום כתבה באתר האינטרנט השייך לנתבעת 1, עולה כדי הוצאת לשון הרע כלפיה. הכתבה התמקדה בסקרי שביעות רצון ממוסכי חברת פיאט. התובעת טוענת לפיצוי בסך 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

נקבע:
בית המשפט קיבל את טענת ההגנה להעדר יריבות וקבע כי הסקרים הופנו כנגד מוסכי פיאט ומכוון שהתובעת אינה מפעילת מוסך מסוג זה הרי שאין בין הצדדים יריבות. בנוסף, נקבע כי הכתבה עוסקת ביבואניות רכב רבות ומשכך הרי שאין עיקרה של הכתבה לפגוע בשמה של התובעת, שממילא שמה הוצג בכתבה בראשי תיבות, עובדה המקטינה את הסיכוי לפגיעה.
על אף האמור, בית המשפט החליט להמשיך ולדון בעילת התביעה ואף מן הטעם כי שמה של התובעת הוזכר בהינף אחד עם מכוניות פיאט.
בית המשפט פירש את השם שניתן לסקר "סקר שביעות רצון", וקבע כי מהמילים "שביעות רצון" ניתן ללמוד כי מדובר בסקר סוביקטיבי הממולא ע"י גולשים בלתי מזוהים. הסקר אינו מתימר לשקף ממצאים אוביקטיבים לגבי רמת התנהלות המוסכים.
מהעובדה שהסקר אינו מתיימר להיות מקצועי כך גם טענת אמת דיברתי אינה מופנית כלפי אמיתות התכנים אלא כלפי אמיתות העובדה שהסקר נערך בצורה הוגנת וביטחותית - כגון העובדה שהסקר נערך ע"י הגולשים באתר וכי הצבעות כפולות מגולש אחד נמחקו.
בנוסף, נקבע כי נושא הסקר נוגע לציבור רחב ולכן יש בפרסום משום עניין ציבורי.
בית המשפט קבע כי שילוב אמת בפרסום ועניין ציבורי מעניקים לנתבעים הגנה ומשכך התביעה נדחית. עוד צוין כי טוב היתה עושה התובעת לו לא היתה מגישה תביעתה כלל.


© כל הזכויות שמורות