הרכב:,דורית,בייניש,,אשר,גרוניס,,יונתן,עדיאל"> הרכב: דורית בייניש, אשר גרוניס, יונתן עדיאל
בג"ץ 4135/05
סמל אר">
24/12/2005 |  השופטים בייניש, גרוניס, עדיאל
בגץ 4135/05, סמל אריה שפנייה נגד סגן הפרקליט הצבאי ואח`
בגץ 4135/05, סמל אריה שפנייה נגד סגן הפרקליט הצבאי ואח`
תאריך: 16/05/2005
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ
הרכב: דורית בייניש, אשר גרוניס, יונתן עדיאל
בג"ץ 4135/05
סמל אריה שפניה (העותר) נ` סגן הפרקליט הצבאי ואח` (המשיבים)

סוגיות:
חופש הביטוי

אזכורי חקיקה:
חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1955
חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1955, סעיף 133 (אי קיום הוראות הצבא)

עובדות:
העותר, חייל בשירות סדיר בצה"ל, נשפט בדין משמעתי בצה"ל, לאחר שפרסם מאמר ביקורת באתר אינטרנט חדשותי, באופן פרטי וללא קשר להיותו חייל. כתב האישום עסק בעבירה לפי סעיף 133 לחוק השיפוט הצבאי, לאחר שהנאשם לא קיים את הוראות הצבא האוסרות על חיילים להביע את דעתם הפרטית באופן פומבי. העותר ביקש מבית המשפט העליון ליתן צו ביניים המעכב את העמדתו לדין וכן להורות לצה"ל לשנות הוראות שונות בפקודות מטכ"ל העוסקות בהגבלת התבטאויותיהם של חיילים, באמצעות יצירות פומביות או באמצעות כלי התקשורת האזרחיים.

נפסק:
בית המשפט העליון דחה את העתירה על הסף. בית המשפט נימק את הדחייה בכך שעל החייל להעלות את טענותיו במסגרת ההליך המשפטי עצמו. בית המשפט מתח ביקורת מרומזת על העותר מאחר ולא קיבל אישור מיחידת דובר צה"ל קודם לפרסום המאמר בפומבי.


© כל הזכויות שמורות