23/11/2005 |  CNET News.com
האם לשתף מידע על נוסעים
האם לשתף מידע על נוסעים
מומחים המופיעים בפני בית המשפט הגבוה באיחוד האירופי, גורסים כי שיתוף מידע הנוגע ללקוחותיהן של חברות תעופה אירופאיות ואמריקניות, אינו חוקי בעליל גם אם מטרתו לסייע במלחמה בטרור.


© כל הזכויות שמורות