בפני כבוד השופט יהודה זפט
הצדדים: D&B- דן אנד ברדסטרייט (ישראל) בע"מ נ` לב אמ">
בש``א 20311/05 (מחוזי ת``א) D&B  נ` לב אמון יזמים בע``מ ואח`
תאריך: 07.11.2005
הליך: בש"א 20311/05
בפני כבוד השופט יהודה זפט
הצדדים: D&B- דן אנד ברדסטרייט (ישראל) בע"מ נ` לב אמון יזמים בע"מ ואח`

עובדות:
מדובר בהסכם שנערך בין המשיבה 4 למבקשת, לפיו המשיבה 4 תהא זכאית למשוך מידע ממאגרי המידע אותם המבקשת מנהלת. לאחר בדיקה שגרתית, גילתה המבקשת, כי המשיבה 4 שולפת מידע רב מהנדרש להיקף עסקיה. בבדיקה מעמיקה גילתה המבקשת כי המשיבה 4 גם מאפשרת לצדדים שלישיים לשלוף מידע מאתרי המבקשת תוך שימוש בפרטי הזיהוי שלה.
עיקרה של הבקשה הוא בבקשת סעד זמני אשר ימנע מהמשיבים לעשות שימוש במאגרי המידע של המבקשת תוך שימוש בפרטי הזיהוי של המשיבה 4, וכן, מינוי תופס נכסים הרשאי להיכנס לחצרי המשיבים ולתפוס את הראיות הרלבנטיות.
ניתן צו ארעי במסגרתו נתפסה בחצרי המשיבה 1, בין היתר, ערכת הכניסה.

נקבע
בדיון שנערך במעמד שני הצדדים קבע בית המשפט כי המשיבה 4 הפרה את ההסכם בינה לבין המבקשת והעמיד את הצו הזמני בתוקפו עד למתן פסק הדין בתיק העיקרי. בית המשפט השאיר את הערבויות בהן הותנה מתן הצו הארעי בעינן וחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקשת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ש"ח.


© כל הזכויות שמורות